Facility management

Facility management to dedykowana obsługa techniczna oraz administracyjna nieruchomości, a także ochrona osób i mienia, utrzymanie czystości oraz inne usługi wsparcia biznesu.

 

Zintegrowane usługi Facility management

TECHNICZNE UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI:

 • kompleksowe utrzymanie techniczne dużych kompleksów biurowych i technicznych
 • obsługa systemów i urządzeń HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
 • obsługa systemów i instalacji: elektryczna, wod.-kan., gazowa,
 • utrzymanie urządzeń: dźwigi, agregaty i UPS-y, etc.
 • utrzymanie systemów p.poż.
 • pogotowie techniczne dla nieruchomości
 • naprawy w nieruchomościach
 • obowiązkowe kontrole okresowe
 • obsługa zgłoszeń 24/7/365

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI:

 • bieżąca obsługa nieruchomości
 • nadzór nad realizacją umów
 • zawieranie i obsługa umów
 • reprezentowanie właściciela nieruchomości
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • dokumentacja, sprawozdawczość i archiwizacja

OCHRONA OSÓB I MIENIA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI:

 • fizyczna ochrona osób i mienia
 • utrzymanie systemów ochrony osób i mienia
 • monitoring i grupy interwencyjne
 • konwoje
 • utrzymanie czystości (serwis dzienny, pow. wewnętrzna i zewnętrzna, usługi niestandardowe)

USŁUGI WSPARCIA BIZNESU:

 • inwentaryzacje składników majątkowych
 • inwentaryzacje towarów
 • inwentaryzacje budowlane
 • obsługa kancelarii i recepcji
 • zarządzanie dokumentami i archiwizacja

 

Nasze doświadczenie w liczbach:

100+ ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

1 500+ OBSŁUGIWANYCH LOKALIZACJI W POLSCE 1 500 000+ m2 POWIERZCHNI