Najczęstsze pytania kandydatów

1. Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna ?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruter weryfikuje, czy kandydat posiada odpowiednie doświadczenie, umiejętności i kompetencje do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz czy odnajdzie się w kulturze organizacyjnej danej firmy. W związku z tym osoba rekrutująca zadaje pytania dotyczące dotychczasowego doświadczenia i posiadanych umiejętności, a także motywacji i celów zawodowych kandydata. W zależności od poziomu stanowiska, podczas spotkania kandydat może otrzymać do rozwiązania zadania lub testy, np. sprawdzające znajomość programów komputerowych lub języka obcego. O tym, jaki będzie przebieg spotkania, rekruterzy powinni poinformować w trakcie umawiania terminu spotkania, aby kandydat mógł zarezerwować sobie odpowiednio dużo czasu.

2. Czy rekruterzy kontaktują się ze wszystkimi aplikującymi ?

Zazwyczaj nie mamy możliwości skontaktowania się ze wszystkimi kandydatami. Kontaktujemy się i zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną tylko osoby, których profil zawodowy i dokumenty aplikacyjne w najwyższym stopniu spełniają wymagania określone w ofercie pracy.

3. Czy wszyscy kandydaci po rozmowie kwalifikacyjnej otrzymują informację zwrotną ?

Tak. Każdy uczestnik spotkań rekrutacyjnych powinien otrzymać informację zwrotną na temat swojego udziału w procesie. Osoba prowadząca rozmowę kwalifikacyjną informuje, kiedy kandydat może spodziewać się takiej informacji i we wskazanym czasie kontaktuje się z kandydatem.

4. W jakim czasie od nadesłania aplikacji rekruterzy kontaktują się z wybranymi kandydatami ?

Kontaktujemy się z kandydatami, których profil zawodowy i dokumenty aplikacyjne w najwyższym stopniu spełniają wymagania określone w ofercie pracy, w ciągu kilku tygodni od nadesłania aplikacji.

5. Jakie formy zatrudnienia oferowane są kandydatom ?

Forma zatrudnienia lub współpracy zawsze proponowana jest indywidualnie i zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Firma może zaoferować zarówno zatrudnienie w ramach umowy kodeksowej (jeden z wariantów umowy o pracę), umowy o pracę tymczasową, jak i współpracę w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

6. Na jakie stanowiska poszukiwani są pracownicy ?

Szukamy kandydatów na zlecenie naszych klientów a także do pracy w strukturach spółek należących do Grupy Kapitałowej LeasingTeam. Mamy oferty pracy zarówno dla pracowników fizycznych, wysoko wykwalifikowanych fachowców, jak i pracowników umysłowych – kadry niższego i średniego szczebla oraz menedżerów. Rekrutujemy do pracy we wszystkich branżach, w tym dla sektora IT, i w przedsiębiorstwach każdej wielkości. Nasze aktualne oferty pracy są dostępne na www.praca.leasingteam.pl.

7. Jaką pomoc w znalezieniu pracy mogą uzyskać aplikujący ?

Jesteśmy agencją zatrudnienia i każdego dnia rekrutujemy pracowników do realizacji projektów dla firm z różnych branż, w tym dla IT. Zachęcamy do dołączenia do naszej Bazy Kandydatów. Można to zrobić przesyłając nam CV przez stronę www.ofertypracy.leasingteam.pl Dla osób, które nie mają CV i poszukują głównie pracy fizycznej przygotowaliśmy specjalny formularz.

8. Jak najlepiej zaprezentować się potencjalnemu pracodawcy ?

W pierwszej kolejności warto starannie przygotować CV i list motywacyjny – to od nich będzie zależało, czy kandydat zostanie zaproszony do kolejnego etapu procesu rekrutacji. Nie wiesz jak to zrobić? Zajrzyj do zakładki „przewodnik dla aplikującycha”. Jeśli zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, koniecznie przygotuj się do tej rozmowy – informacje, jak to zrobić również znajdziesz w zakładce „przewodnik dla aplikujących”.

9. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej ?

Warto dokładnie zapoznać się z wymaganiami przedstawionymi w ofercie pracy i zebrać jak najwięcej informacji o firmie, do której prowadzona jest rekrutacja. Przeanalizuj swoje doświadczenie, umiejętności i przygotowanie pod kątem stanowiska, o które się ubiegasz i na tej podstawie wyselekcjonuj informacje, które będą najbardziej wartościowe z punktu widzenia rekrutera. Przygotuj sobie listę potencjalnych pytań, które możesz usłyszeć i postaraj się na nie odpowiedzieć. Zastanów się, o co sam możesz spytać podczas rozmowy. Więcej wskazówek znajdziesz w zakładce „przewodnik dla aplikujących”.