Informacje dla kandydatów z zagranicy

1. Czy LeasingTeam pobiera opłatę za rekrutację ?

Nie, LeasingTeam nie pobiera opłaty za rekrutację. Pobieranie opłat od kandydatów za udział w procesie rekrutacyjnym jest w Polsce nielegalne.

2. Jakie dokumenty muszę posiadać żeby legalnie pracować za pośrednictwem LeasingTeam?

Zespół rekruterów LeasingTeam udziela pełnej informacji o wymaganych dokumentach i czasie ich uzyskania. Do legalnej pracy w Polsce upoważnia paszport, aktualna wiza wydana w tym celu lub karta Polaka, karta czasowego pobytu, karta stałego pobytu czy karta rezydenta.

3. W jakim zakresie LeasingTeam wspiera kandydatów w uzyskaniu wizy i pozwolenia na pracę ?

Osobom, które nigdy wcześniej nie wykonywały pracy w Polsce, bezpłatnie wystawiamy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, na podstawie którego pracownik może ubiegać się o wizę  przed przyjazdem do Polski np. na Ukrainie. Jeżeli kandydat nie wie, jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać wizę, możemy przekazać mu kontakt do agencji, które wspierają kandydatów w tym zakresie na terenie danego kraju np. Ukrainy.

4. Czy muszę przygotować CV w języku polskim ?

W przypadku większości rekrutacji nie wymagamy od kandydatów posiadania CV. Jeżeli szukamy pracowników o wyższych kwalifikacjach i wymagamy CV, prosimy o przysłanie dokumentu w języku, w którym będzie odbywała się rozmowa rekrutacyjna, czyli najczęściej w języku rosyjskim bądź ukraińskim. Jeżeli poszukujemy kandydata o wyższych kwalifikacjach, to  rozmowa rekrutacyjna jest przeprowadzana w języku polskim, czasami angielskim lub innym.

5. Jak wygląda proces rekrutacji ?

LeasingTeam prowadzi wiele rekrutacji i poszukuje osób o różnych kwalifikacjach. Musimy poznać umiejętności i oczekiwania kandydata, a także zapoznać się z posiadanymi przez niego, udokumentowanymi kwalifikacjami.

 

Rekrutację możemy przeprowadzić w języku polskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Jeśli kandydat zostanie przez nas zaakceptowany i potwierdzi chęć podjęcia pracy, LeasingTeam przekaże mu pisemną, szczegółową informację na temat warunków pracy, wynagrodzenia i miejsca zakwaterowania. W informacji znajdzie się również data przyjazdu do Polski i instrukcja jak trafić do jednego z biur LeasingTeam Group, której częścią jest spółka LeasingTeam.

6. Czy LeasingTeam rekrutuje pracowników tylko do pracy w Polsce ?

Wszystkie osoby, którym znajdujemy pracę są zatrudniane w przedsiębiorstwach w Polsce i ewentualnie, w ramach wykonywanej pracy, mogą być delegowane za granicę tak jak np. kierowcy.

7. Na jakich zasadach LeasingTeam zatrudnia pracowników i jakie otrzymują świadczenia ?

Praca za pośrednictwem jest świadczona zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Zatrudniamy pracowników w oparciu o umowę o pracę tymczasową, umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę. Pracownik zawsze otrzymuje umowę w dwóch językach – polskim i rosyjskim. LeasingTeam odprowadza wszystkie składki i podatki od umów, a pracownik rozliczany jest w Polsce. Dzięki legalnemu zatrudnieniu pracownicy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej na takich samych warunkach jak Polacy.

8. W jakich sytuacjach mogę liczyć na pomoc LeasingTeam ?

Pomagamy kandydatom zarówno w czasie procesu rekrutacji, jak i już po zatrudnieniu. Do każdej oferty pracy przydzielony jest koordynator, mówiący w języku rosyjskim lub ukraińskim i polskim, do którego można zwrócić się z prośbą o pomoc. Osoba znająca język ojczysty pracownika będzie obecna jako tłumacz np. w czasie badań medycyny pracy (jeżeli lekarz wyrazi na to zgodę) i szkoleń BHP. Pomoże również w sytuacjach nagłych, gdy któryś z pracowników źle się poczuje i będzie konieczność wezwania lekarza lub jeśli pojawiłyby się problemy w miejscu zakwaterowania np. zepsuje się lodówka, media itp.

9. Na ile czasu dostanę pracę ?

Najczęściej oferujemy pracę na okres minimum 6 miesięcy. Zdarzają się również oferty pracy na krótszy czas, od kilku dni (praca dorywcza) do 2-3 miesięcy, które przyjmują najczęściej osoby już mieszkające w Polsce.

10. W jaki sposób otrzymam wynagrodzenie ?

Wynagrodzenie jest wypłacane tylko i wyłącznie przelewem, na konto bankowe pracownika po przepracowaniu miesiąca, zgodnie z umową, do 10. lub do 21. dnia każdego następnego miesiąca. Nie ma możliwości otrzymania wynagrodzenia w gotówce.

 

Zachęcamy pracowników do założenia konta w bankach na terenie Polski, mających w swojej ofercie karty debetowe, którymi można posługiwać się na Ukrainie. W Warszawie i innych dużych miastach niektóre banki umożliwiają założenie konta bankowego w języku ukraińskim bądź rosyjskim. Nawet w placówkach, w których nie ma rosyjskojęzycznej obsługi, pracownik otrzyma całą pisemną informację o warunkach założenia konta w języku rosyjskim bądź ukraińskim. Istnieje również możliwość przelania wynagrodzenia na ukraińskie konto bankowe, ale koszt takiego przelewu będzie wynosił około 20-30 zł. Cała ta kwota zostanie potrącona z wynagrodzenia pracownika. Kurs przewalutowania również może być dla niego niekorzystny. W razie potrzeby konsultanci LeasingTeam mogą pomóc pracownikowi otworzyć konto bankowe w Polsce.

11. Czy na okres pracy mam zapewnione zakwaterowanie ?

W przypadku większości ofert pracy, na które poszukujemy pracowników, zapewniamy miejsce zamieszkania. Jeżeli pracownik już mieszka w Polsce i posiada własne zakwaterowanie, staramy się zaproponować mu ofertę pracy najbliżej jego miejsca zamieszkania.

12. Jeżeli praca mi nie odpowiada czy mogę liczyć na zmianę ?

Tak, jeżeli praca u danego pracodawcy z jakichś istotnych i uzasadnionych powodów nie odpowiada pracownikowi, staramy się zaproponować mu inne miejsce pracy.  Nie zawsze jest to możliwe.

13. Jeżeli moja wiza utraci ważność a ja nadal chcę pracować dla LeasingTeam, czy będę mieć taką możliwość ?

Tak, istnieje możliwość kontynuowania pracy za pośrednictwem LeasingTeam. po upłynięciu terminu ważności wizy. Możemy uzyskać dla pracownika zezwolenie na pobyt i pracę u danego pracodawcy na okres od roku do trzech lat lub udostępnić pakiet niezbędnych dokumentów do uzyskania karty pobytu.

14. Jak wysłać pieniądze za granicę ?

Jest wiele sposobów wysłania pieniędzy z Polski za granicę. W bankach, a także w punktach handlowych działają placówki Western Union. W niektórych dużych sieciach sklepów takich jak Tesco czy Pepco, działa podobny system o nazwie Moneygram. Pieniądze można przesłać też z polskiego konta bankowego na konto zagraniczne . Może być to jednak niekorzystne ze względu na różnice kursowe.