Benefity dla pracowników

Jesteśmy przekonani, że od zadowolenia pracownika zależy jego zdrowie, motywacja i efektywność w miejscu
pracy. Właśnie dlatego oferujemy naszym pracownikom i ich najbliższym dostęp do bogatej oferty świadczeń i
benefitów pracowniczych na atrakcyjnych warunkach. 

Prywatna opieka medyczna w LuxMed

 • pakiety z szerokim zakresem świadczeń medycznych
 • możliwość wyboru oferty odpowiadającej indywidualnym potrzebom
 • dostęp do ponad 1600 placówek na terenie całego kraju
 • kompleksowa opieka medyczna
 • wysoka jakość usług

Ubezpieczenie na życie w PZU

 • pakiety zróżnicowane wysokością składek i zakresem świadczeń zapewniających szeroką ochronę ubezpieczeniową
 • możliwość wyboru oferty dopasowanej do własnych potrzeb
 • zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych i zachorowania
 • ochrona ubezpieczeniowa 24h w każdym miejscu na świecie
 • atrakcyjne składki przez cały czas trwania umowy
 • terminowe i szybkie wypłaty należnych świadczeń ubezpieczeniowych

Dostęp do programu MultiSport w Benefit Systems

 • możliwość wyboru karty sportowej z zakresem programów sportowych dopasowanym do własnych potrzeb
 • swobodny dostęp do różnorodnych zajęć sportowych
 • możliwość korzystania z ponad 4000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w 650 miastach we wszystkich województwach w Polsce