Przewodnik użytkownika portalu TalentPoint

1. Jak aktywować konto w portalu TalentPoint?

Aktywacja konta odbywa się poprzez naciśniecie przycisku Aktywuj konto w wiadomości e-mail,
która przyszła na Twoją skrzynkę pocztową po założeniu konta.

 

Odszukaj ostatnią wiadomość od TalentPoint w swojej skrzynce pocztowej i naciśnij przycisk Aktywuj konto.

 

W przeglądarce internetowej otworzy się strona internetowa z polem do wpisania kodu SMS.
Jednocześnie na podany podczas rejestracji numer telefonu przyjdzie wymagany kod.

Przepisz kod i naciśnij przycisk Potwierdź.

 

Po potwierdzeniu kodu pojawi się podstrona z prośbą o wprowadzenie nowego hasła:

Wprowadź hasło, przy pomocy którego chcesz logować się do systemu TalentPoint.

Pamiętaj! Hasło musi spełniać następujące wymagania:

 • Od 6 do 24 znaków,
 • Co najmniej jedna mała litera (np. a, b, x, z),
 • Co najmniej jedna duża litera (np. A, B, X, Z),
 • Co najmniej jedna cyfra (np. 1, 2, 9, 0),
 • Co najmniej jeden znak specjalny (np. @, $, !, ?, #, &),

 

Po wpisaniu hasła w obu polach naciśnij przycisk Potwierdź hasło.

W tym momencie Twoje konto zostało aktywowane!

2. Jak się zalogować do systemu TalentPoint?

Aby się zalogować do systemu TalentPoint kliknij przycisk Zaloguj w prawym górnym rogu strony. 

Następnie jako login wpisz swój numer telefonu lub adres e-mail i hasło.
Po uzupełnieniu danych naciśnij przycisk Zaloguj.

3. Jak zmienić hasło w portalu TalentPoint?

Aby zmienić hasło należy zalogować się do systemu i w prawym górnym rogu kliknąć ikonkę rozwinięcia Menu

 

Następnie wybrać Zmień hasło.

 

Pojawi się widok zmiany hasła - wpisz stare hasło, a następnie dwa razy nowe i naciśnij przycisk Zmień hasło.

 

Pamiętaj, że nowe hasło musi spełniać następujące wymagania:

 • Od 6 do 24 znaków,
 • Co najmniej jedna mała litera (np. a, b, x, z),
 • Co najmniej jedna duża litera (np. A, B, X, Z),
 • Co najmniej jedna cyfra (np. 1, 2, 9, 0),
 • Co najmniej jeden znak specjalny (np. @, $, !, ?, #, &),
4. Jak zalogować się, gdy nie pamiętam hasła?

Aby zmienić hasło przejdź na stronę logowania i naciśnij przycisk Nie pamiętam hasła.

Otworzy się nowe okno, gdzie następnie trzeba wpisać adres e-mail konta dla którego chcesz zresetować hasło.

Po wpisaniu adresu e-mail należy zaznaczyć pole Nie jestem robotem i nacisnąć przycisk Zresetuj hasło.

Gdy już wykonasz powyższe czynności sprawdź skrzynkę e-mailową w poszukiwaniu wiadomości dotyczącej resetu hasła. Sprawdź również folder Spam.

Otwórz wiadomość i naciśnij przycisk Zmiana hasła.

Wpisz nowe hasło. Pamiętaj, że musi spełniać następujące wymagania::

 • Od 6 do 24 znaków,
 • Co najmniej jedna mała litera (np. a, b, x, z),
 • Co najmniej jedna duża litera (np. A, B, X, Z),
 • Co najmniej jedna cyfra (np. 1, 2, 9, 0),
 • Co najmniej jeden znak specjalny (np. @, $, !, ?, #, &),

 

Potwierdź nadanie nowego hasła poprzez kliknięcie przycisku Zmień hasło.

W tym momencie Twoje hasło zostało zmienione.

5. Jak uzupełnić Timesheety w platformie TalentPoint?

Aby tego dokonać, należy przejść do zakładki Timesheety i wybrać odpowiednią umowę w polu Umowa.

 

Następnie trzeba ustawić interesujący Cię miesiąc korzystając ze strzałek znajdujących się po obu stronach daty nad polem Umowa.

 

W wierszu z odpowednią datą kliknij ikonkę „+” - pojawi się formularz dodawania czasu pracy. 

 

Pod polem z datą Start wpisz godzinę rozpoczęcia, a pod datą Koniec zakończenia pracy,

 

Kliknij przycisk Zapisz - system zachowa godziny pracy lub Zapisz i utwórz nowy - system zachowa godziny pracy i otworzy formularz na kolejny tydzięń.

6. Jak złóżyć wniosek o urlop?

Aby złożyć wniosek o urlop należy przejść do zakładki Nieobecności, a następnie wybrać umowę.

 • Po najechaniu kursorem na nazwę umowy pojawią się informacje jej dotyczące.
 • Kliknij nazwę umowy.
 • Domyślnie są widoczne umowy o statusie Aktywna. Aby zobaczyć wszystkie umowy kliknij Pokaż wszystkie umowy

 

Kliknij przycisk Dodaj wniosek. Pojawi się formularz składania wniosków o nieobecność. 

 

W polu Typ nieobecności wybierz jedną opcję z listy.
W polu Rodzaj nieobecności wybierz jedną opcję z listy.
W polu Okres nieobecności kliknij ikonkę kalendarza i wybierz dni dla nieobecności w następujący sposób:

1. Kliknij dzień, w którym nieobecność ma się zaczynać;
2. Kliknij dzień, w którym nieobecność ma się kończyć;

 

 

Ważne - gdy zaznaczysz więcej dni, niż masz dostępnych, system wybierze maksymalną długość nieobecności, bez przekraczania limitu.

Pamiętaj - jeśli chcesz wybrać jeden dzień, kliknij dwa razy to samo pole w kalendarzu;

 

Jeśli uważasz, że to konieczne możesz dodać komentarz do wniosku.

 

Kliknij przycisk Wyślij do akceptacji – wniosek zostanie wysłany do przełożonego.

 

Kliknij przycisk Zapisz jako roboczy – wniosek nie zostanie wysłany do akceptacji, zostanie zapisany w wersji roboczej, którą można wysłać później z zakładki Wnioski;

 

 

Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu Twojego wniosku przez przełożonego dostaniesz email informacyjny. Możesz również zobaczyć stan swojego wniosku w zakładce Wnioski

 

W zakładce Wnioski są również dokumenty zapisane w wersji roboczej – możesz stąd je wysłać do akceptacji przełożonego. W tym celu kliknij przycisk znajdujący się po prawej stronie tabeli.

7. Jak edytować kwestionariusz osobowy?

Aby tego dokonać wystarczy przejść na profil pracownika.
W prawym górnym rogu ekranu, obok swojego imienia kliknij ikonkę:  i wybierz z listy Profil.

 

 

Przejdź do zakładki, którą chcesz edytować i kliknij ikonkę ołówka znajdującą się po prawej stronie sekcji z danymi.

 

Edytuj dane i kliknij przycisk Dalej;
Za każdym razem, gdy klikniesz przycisk Dalej, system zapisze zmiany w danym kroku kwestionariusza osobowego.

8. Jak wygeneroawać pasek płacowy?

Aby wygenerować pasek płącowy trzeba wejść do zakładki Dokumenty.

 

Przejdź do sekcji Wnioski i zaświadczenia;

 

 

Kliknij przycisk Wygeneruj dokument. Pojawi się okienko generowania dokumentów.

 

Wybierz umowę - po najechaniu kursorem pojawi się zakres obowiązywania umowy.

Aby zobaczyć wszystkie umowy kliknij Pokaż wszystkie umowy;

 

 

W polu Typ wniosku/zaświadczenia wybierz Pasek wynagrodzeń.

W polach Rok i Miesiąc wybierz okres za który chcesz wygenerować wniosek. Jeśli nie ma miesiąca lub roku, który szukasz, wybierz inną umowę.

 

Kliknij przycisk Generuj - pasek płacowy zostanie wygenerowany.

Możesz go zobaczyć i pobrać w tabeli.

 

9. Czy urlop musi zostać zaakceptowany przez przełożonego ?

Tak, wniosek urlopowy musi zostać zaakceptowany przez przełożonego, aby był ważny. W przypadku urlopu na żądanie konieczne jest poinformowanie przełożonego telefonicznie lub drogą e-mailową o przewidzianej nieobecności w pracy. Po uzyskaniu akceptacji wniosku możesz nie pojawić się w pracy. 

10. Czy dane udostępniane w TalentPoint są bezpieczne ?

Dane w portalu TalentPoint są zabezpieczone protokołem SSL, który zapewnia poufność ich przesyłania. Jest to widoczne w pasku adresu strony, w którym pojawia się kłódka, a sam adres jest opatrzony przedrostkiem "https://". Ponadto procedura aktywacji konta jest stworzona w taki sposób, aby zwiększyć bezpieczeństwo danych. Użytkownik otrzymuje e-mail z portalu za pomocą którego samodzielnie ustawia hasło do systemu i tylko on to hasło zna.