Praca Tymczasowa

Potrzebujesz dodatkowych rąk do pracy w sezonie? Chcesz zastąpić pracownika przebywającego na dłuższym urlopie zdrowotnym lub wypoczynkowym? A może chcesz mieć możliwość elastycznego dopasowywania się do aktualnych potrzeb w zakresie zatrudnienia. Odpowiedzią na wszystkie te problemy może być praca tymczasowa. To bardzo wygodny sposób na zapełnienie wakatów w firmie, wykorzystywany szczególnie w miejscach o dużej rotacji pracowników. Leasing Team to agencja pracy tymczasowej, która zapewni Ci najlepsze rezultaty, dostarczając odpowiednich kandydatów i przejmując na siebie niemal wszystkie obowiązki związane z ich zatrudnieniem!

 

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Jak działa agencja pracy tymczasowej

Zatrudnianie pracowników na zasadach pracy tymczasowej, to tak naprawdę wynajmowanie ich od innego podmiotu – agencji zatrudnienia. Nazywa się to również leasingiem pracowniczym. Agencja zatrudnienia jest w tym przypadku podmiotem pośredniczącym. Zawiera ona dwie umowy – jedną z pracownikiem, a drugą z tzw. pracodawcą użytkownikiem. Formalnie pracownik jest zatrudniony przez agencję, co oznacza wiele korzyści dla pracodawcy użytkownika. Najważniejsze jest zminimalizowanie obowiązków formalnych związanych m.in. z kadrami i płacami, ochroną danych osobowych, sporządzaniem umów, odprowadzaniem składek itd. Agencja pracy tymczasowej ponosi również odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez pracownika i jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania w przypadku ich zaistnienia.

 

Praca tymczasowa – kiedy ma to sens?

Praca tymczasowa w wielu sytuacjach jest idealnym rozwiązaniem. Ze względu na to, że obejmuje umowę na czas określony oraz pozwala na jej rozwiązanie z krótkim okresem wypowiedzenia i bez konieczności wypłacania odprawy, sprawdza się szczególnie wtedy, gdy:

 • pracodawca potrzebuje dodatkowej siły roboczej w związku z sezonowym zapotrzebowaniem lub aktualnie realizowanym projektem,
 • pracodawca potrzebuje pracowników o konkretnych kompetencjach na określony czas,
 • istnieje potrzeba elastycznego dopasowywania zatrudnienia do aktualnych działań firmy,
 • potrzebni są dodatkowi pracownicy, ale nie ma możliwości zwiększenia stałego zatrudnienia,
 • wymagane jest zastąpienie pracownika przebywającego na dłuższym urlopie lub zwolnieniu,
 • przedsiębiorstwo pragnie ograniczyć liczbę nadgodzin, ponieważ pracownicy zatrudnieni na etat nie są już z nich zadowoleni i wykazują objawy przemęczenia,
 • działy HR oraz kadr i płac wewnątrz firmy nie są w stanie poradzić sobie z obsłużeniem dodatkowej liczby kandydatów i pracowników etatowych.

Należy jedynie pamiętać, że praca tymczasowa nie może zastępować stałej pracy. Jeden pracownik może być zatrudniony w ten sposób u określonego pracodawcy maksymalnie przez 18 miesięcy (łącznie) w 36-miesięcznym okresie. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której pracownik tymczasowy zastępuje pracownika zatrudnionego na stałe – wówczas umowa może obejmować maksymalnie 36 miesięcy. Po zakończeniu kontraktu na pracę tymczasową, można zaproponować pracownikowi stałe zatrudnienie w firmie – wówczas nowa umowa zawierana jest wyłącznie poza pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem i może obejmować zupełnie inne warunki, zgodnie z ustaleniami stron.

 

Praca tymczasowa – najpopularniejsze branże

Praca tymczasowa to rozwiązanie, które w pewnych okolicznościach sprawdza się w praktycznie każdym biznesie, bo pozwala na zatrudnianie pracowników na elastycznych zasadach, jak również ograniczenie kosztów. Największe zapotrzebowanie na pracę tymczasową dotyczy jednak branż sezonowych, jak również tych, które są wyjątkowo podatne na fluktuacje gospodarcze.

 

W jakich branżach najczęściej poszukuje się dodatkowych rąk do pracy poprzez agencje pracy tymczasowej?

 • hotelarstwo, 
 • turystyka, 
 • gastronomia, 
 • budownictwo, 
 • rolnictwo, 
 • logistyka, 
 • handel internetowy.

Wszystkie wymienione branże łączy jedno – pracodawcom nie opłaca się utrzymywać stałego poziomu zatrudnienia przez cały rok. Ponadto, gdy pojawia się dodatkowe zapotrzebowanie na pracę, brakuje czasu na przeprowadzenie rekrutacji kompetentnych pracowników, a jednocześnie konieczność przeprowadzania takich rekrutacji wiązałaby się ze sporymi kosztami. Dlatego doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw działających we wspomnianych branżach jest właśnie praca tymczasowa, zapewniana przez dysponującą bazą wolnych kandydatów agencję pracy tymczasowej.

 

Charakterystyka pracowników tymczasowych

Rozważając zatrudnienie w swoim przedsiębiorstwie pracowników tymczasowych zatrudnionych de facto przez agencję pracy tymczasowej, warto zapoznać się z charakterystyką takich pracowników. Zwykle są to osoby, które na pewnym etapie życia świadomie i z różnych powodów rezygnują z tradycyjnego, stałego zatrudnienia, na rzecz większej elastyczności.

 

Wśród pracowników tymczasowych można znaleźć osoby, które dzięki elastycznemu zatrudnieniu łączą pracę z edukacją lub innymi obowiązkami, na przykład rodzinnymi. W niektórych przypadkach interesują ich kontrakty krótkoterminowe, odpowiadające fluktuacjom panującym w rozmaitych branżach. W takim modelu pracownik tymczasowy podejmuje zatrudnienie na pół roku, by przez kolejne sześć miesięcy zajmować się innymi obowiązkami.

 

Wielu pracowników tymczasowych posiada wysokie kwalifikacje. Ich dodatkowym atutem jest dotychczasowa kariera zawodowa, która wiąże się z doświadczeniami u różnorodnych pracodawców. Dzięki temu wdrożenie pracownika tymczasowego do jego nowych obowiązków nie jest najmniejszym problemem, co stanowi swego rodzaju esencję pracy tymczasowej, gdzie ogromnie liczy się oszczędność czasu. Istnieje również spore prawdopodobieństwo, że sprawdzony pracownik tymczasowy na skutek doświadczenia z nowym pracodawcą będzie zainteresowany podjęciem stałej współpracy, z czego pracodawca może skorzystać, gdy pojawi się zapotrzebowanie na zapełnienie kolejnego etatu.

 

Praca tymczasowa – dlaczego warto?

Praca tymczasowa to wiele korzyści dla pracodawców użytkowników. Wspomniane już przerzucenie większości formalności na agencję to tylko jedna z nich. Ponadto współpraca z renomowaną firmą zapewnia:

 • dokładne rozpoznanie potrzeb i dostarczenie kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach czy predyspozycjach,
 • szybkie pozyskanie pracowników na stanowiska wymagające zapełnienia,
 • możliwość dopasowania zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy, bez tworzenia nowych etatów,
 • odciążenie działu HR,
 • oszczędności wynikające z braku konieczności organizowania rekrutacji,
 • możliwość ujęcia kosztów pozyskania pracownika tymczasowego w kosztach zmiennych przedsiębiorstwa.

Współpracując z agencją, taką jak Leasing Team, możesz otrzymać stałe wsparcie w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych. Dopasowuj zatrudnienie do aktualnych potrzeb, nie martwiąc się o szczegóły!

Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji usługi pracy tymczasowej pozwoliło na wypracowanie modelu współpracy, odpowiadającego na potrzeby naszych klientów, w tym polskich i globalnych koncernów. Każdego miesiąca oddelegowujemy do przedsiębiorstw na terenie całego kraju  blisko 10 tys. pracowników tymczasowych.

 

Proces wdrożenia i przebiegu usługi pracy tymczasowej

 

 

Korzyści z wdrożenia usługi pracy tymczasowej dla pracodawcy użytkownika:

 •  szybkie pozyskanie poszukiwanych pracowników,
 •  elastyczne dopasowanie zatrudnienia do potrzeb firmy,
 •  ujęcie kosztu usługi pracy tymczasowej jako koszt zmienny,
 •  odciążenie działu HR – koncentracja na kluczowych zadaniach,
 •  dokumentacja i rozliczanie kadrowo-płacowe po stronie agencji zatrudnienia,
 •  obsługa dodatkowych zamówień bez konieczności tworzenia dodatkowych etatów.
Korzyści z wdrożenia usługi pracy tymczasowej dla pracodawcy użytkownika

 

Praca tymczasowa a umowa zlecenie

Praca tymczasowa może być doskonałym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które dotychczas rozwiązywały problem dodatkowego zapotrzebowania na pracowników przy pomocy umów cywilnoprawnych. W tym kontakcie jedną z najważniejszych zalet skorzystania z pracowników tymczasowych stanowi fakt, że ich rekrutacja nie pochłania dodatkowego czasu i kosztów, a więc są dostępni natychmiast.

 

Jednak na tym nie kończą się zalety pracy tymczasowej w porównaniu do zatrudnienia dodatkowych pracowników w ramach umów cywilnoprawnych. Współpraca z agencją pracy tymczasowej umożliwia zazwyczaj znalezienie natychmiast lepszych kandydatów.

 

Na współczesnym rynku pracy osoby zainteresowane elastycznymi formami zatrudnienia chętniej wybierają pracę tymczasową, ponieważ dzięki zatrudnieniu przez agencję zachowują prawo do wynagrodzenia chorobowego, okresu wypowiedzenia, a także urlopu w wymiarze dwóch dni miesięcznie. Tego wszystkiego nie gwarantuje umowa zlecenie, która staje się w ten sposób mało atrakcyjnym rozwiązaniem z punktu widzenia pracownika, zatem nie przyciąga najlepszych dostępnych na rynku kandydatów.

 

O sukcesie przedsiębiorstwa decyduje wysoka motywacja pracowników. Pod tym względem pracownicy oddelegowani przez agencję pracy tymczasowej prezentują się znacznie lepiej niż osoby zatrudnione na elastycznych zasadach na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracownicy tymczasowi pochodzący z agencji to osoby, które świadomie wybierają taką formę zatrudnienia, by zdobywać Kolejne doświadczenia zawodowe, dokończyć edukację, a także odnaleźć ścieżkę zawodową, z którą z wiążą swoją przyszłość. Dzięki tym wszystkim czynnikom Już od pierwszego dnia u nowego pracodawcy są wysoko zmotywowani, a obowiązki wobec pracownika spełniane przez samą agencję dodatkowo się do tego przyczyniają.

 

Praca tymczasowa jako alternatywa dla nadgodzin

Praca tymczasowa coraz częściej bywa wybierana przez przedsiębiorstwa jako alternatywa dla nadgodzin. Co prawda, to drugie rozwiązanie ma swoje zalety, pod warunkiem, że odbywa się za zgodą pracowników. Do przyjmowania nadgodzin skłania ich możliwość dodatkowego zarobku, szczególnie, kiedy wiąże się to z lepiej płatną pracą w weekendy.

 

Jednak nadgodziny w dłuższej perspektywie czasowej nie są najskuteczniejszym rozwiązaniem na zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa. Po pierwsze, pracownicy przyjmujący nadgodziny, po pewnym czasie stają się bardziej przemęczeni i tracą motywację do pracy. Po drugie, z racji podwyższonych stawek w dłuższej perspektywie czasowej nadgodziny przestają być niekiedy opłacalne dla pracodawcy.

 

Agencja pracy tymczasowej dostarczająca dodatkowych pracowników idealnie wypełnia tę lukę. Przedsiębiorstwo zyskuje doskonale zmotywowanych i przygotowanych do wykonywania swoich obowiązków pracowników, których pełną obsługą, nie licząc ewidencji czasu pracy, zajmuje się agencja. Pracodawca nie musi się też martwić o to, czy pracownicy etatowi zaakceptują nadgodziny. To klasyczna sytuacja, w której wygrywają trzy strony – pracodawca, pracownicy etatowi oraz pracownicy tymczasowi.

 

Agencja pracy tymczasowej Leasing Team – dlaczego my?

Agencja pracy tymczasowej Leasing Team ma wieloletnie doświadczenie w leasingu pracowniczym. Wspieramy pracodawców w rozwoju ich biznesów, pomagając w dopasowaniu zatrudnienia do aktualnych potrzeb. Zajmujemy się zarówno rekrutacją, jak i kwestiami związanymi z utrzymaniem pracownika oraz jego formalnym zatrudnieniem. Dzięki temu pracodawca użytkownik jest obciążony minimum obowiązków. Współpracownicy cenią naszą rzetelność i zaangażowanie, co potwierdzają pozytywne opinie na nasz temat.

 

Współpracę w zakresie pracy tymczasowej rozpoczynamy od dokładnego rozpoznania Twoich potrzeb i uzgodnienia korzystnych warunków współpracy. Następnie wykorzystując rozmaite kanały, prowadzimy rekrutację, poszukując idealnych kandydatów na dane stanowiska. Kolejno oddelegowujemy pracowników do pracodawcy użytkownika i zajmujemy się całą związaną z tym dokumentacją.

 

Nasze doświadczenie oraz rozbudowana baza potencjalnych kandydatów sprawiają, że zawsze znajdziemy najlepszych dostępnych specjalistów, którzy natychmiast pomogą wznosić Twój biznes na wyższy poziom. Co ważne, nasza agencja pracy tymczasowej współpracowała dotychczas z przedsiębiorstwami reprezentującymi rozmaite branże, nie tylko te, które charakteryzują się sezonowością, dlatego niezależnie od charakteru działalności naszego klienta, zawsze znajdujemy najbardziej optymalne rozwiązania.

 

Do Ciebie, jako naszego klienta, należy w zasadzie jedynie ewidencja czasu pracy pracownika tymczasowego. Każdego miesiąca rozliczasz się z nami, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, a my zajmujemy się naliczaniem wynagrodzeń pracowników, odprowadzaniem składek i pozostałymi formalnościami. Ponosimy pełną odpowiedzialność prawną i socjalną za zatrudnianych pracowników tymczasowych, a w razie jakichkolwiek problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!