Praca Tymczasowa

Potrzebujesz dodatkowych rąk do pracy w sezonie? Chcesz zastąpić pracownika przebywającego na dłuższym urlopie zdrowotnym lub wypoczynkowym? A może chcesz mieć możliwość elastycznego dopasowywania się do aktualnych potrzeb w zakresie zatrudnienia. Odpowiedzią na wszystkie te problemy może być praca tymczasowa. To bardzo wygodny sposób na zapełnienie wakatów w firmie, wykorzystywany szczególnie w miejscach o dużej rotacji pracowników. Leasing Team to agencja pracy tymczasowej, która zapewni Ci najlepsze rezultaty, dostarczając odpowiednich kandydatów i przejmując na siebie niemal wszystkie obowiązki związane z ich zatrudnieniem!

 

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Jak działa agencja pracy tymczasowej

Zatrudnianie pracowników na zasadach pracy tymczasowej, to tak naprawdę wynajmowanie ich od innego podmiotu – agencji zatrudnienia. Nazywa się to również leasingiem pracowniczym. Agencja zatrudnienia jest w tym przypadku podmiotem pośredniczącym. Zawiera ona dwie umowy – jedną z pracownikiem, a drugą z tzw. pracodawcą użytkownikiem. Formalnie pracownik jest zatrudniony przez agencję, co oznacza wiele korzyści dla pracodawcy użytkownika. Najważniejsze jest zminimalizowanie obowiązków formalnych związanych m.in. z kadrami i płacami, ochroną danych osobowych, sporządzaniem umów, odprowadzaniem składek itd. Agencja pracy tymczasowej ponosi również odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez pracownika i jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania w przypadku ich zaistnienia.

 

Praca tymczasowa – kiedy ma to sens?

Praca tymczasowa w wielu sytuacjach jest idealnym rozwiązaniem. Ze względu na to, że obejmuje umowę na czas określony oraz pozwala na jej rozwiązanie z krótkim okresem wypowiedzenia i bez konieczności wypłacania odprawy, sprawdza się szczególnie wtedy, gdy:

 • pracodawca potrzebuje dodatkowej siły roboczej w związku z sezonowym zapotrzebowaniem lub aktualnie realizowanym projektem,
 • pracodawca potrzebuje pracowników o konkretnych kompetencjach na określony czas,
 • istnieje potrzeba elastycznego dopasowywania zatrudnienia do aktualnych działań firmy,
 • potrzebni są dodatkowi pracownicy, ale nie ma możliwości zwiększenia stałego zatrudnienia,
 • wymagane jest zastąpienie pracownika przebywającego na dłuższym urlopie lub zwolnieniu.

Należy jedynie pamiętać, że praca tymczasowa nie może zastępować stałej pracy. Jeden pracownik może być zatrudniony w ten sposób u określonego pracodawcy maksymalnie przez 18 miesięcy (łącznie) w 36-miesięcznym okresie. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, w której pracownik tymczasowy zastępuje pracownika zatrudnionego na stałe – wówczas umowa może obejmować maksymalnie 36 miesięcy. Po zakończeniu kontraktu na pracę tymczasową, można zaproponować pracownikowi stałe zatrudnienie w firmie – wówczas nowa umowa zawierana jest wyłącznie poza pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem i może obejmować zupełnie inne warunki, zgodnie z ustaleniami stron.

 

Praca tymczasowa – dlaczego warto?

Praca tymczasowa to wiele korzyści dla pracodawców użytkowników. Wspomniane już przerzucenie większości formalności na agencję to tylko jedna z nich. Ponadto współpraca z renomowaną firmą zapewnia:

 • dokładne rozpoznanie potrzeb i dostarczenie kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach czy predyspozycjach,
 • szybkie pozyskanie pracowników na stanowiska wymagające zapełnienia,
 • możliwość dopasowania zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy, bez tworzenia nowych etatów,
 • odciążenie działu HR,
 • oszczędności wynikające z braku konieczności organizowania rekrutacji,
 • możliwość ujęcia kosztów pozyskania pracownika tymczasowego w kosztach zmiennych przedsiębiorstwa.

Współpracując z agencją, taką jak Leasing Team, możesz otrzymać stałe wsparcie w zakresie zatrudnienia pracowników tymczasowych. Dopasowuj zatrudnienie do aktualnych potrzeb, nie martwiąc się o szczegóły!

Nasze wieloletnie doświadczenie w realizacji usługi pracy tymczasowej pozwoliło na wypracowanie modelu współpracy, odpowiadającego na potrzeby naszych klientów, w tym polskich i globalnych koncernów. Każdego miesiąca oddelegowujemy do przedsiębiorstw na terenie całego kraju  blisko 10 tys. pracowników tymczasowych.

 

Proces wdrożenia i przebiegu usługi pracy tymczasowej

 

 

Korzyści z wdrożenia usługi pracy tymczasowej dla pracodawcy użytkownika:

 •  szybkie pozyskanie poszukiwanych pracowników,
 •  elastyczne dopasowanie zatrudnienia do potrzeb firmy,
 •  ujęcie kosztu usługi pracy tymczasowej jako koszt zmienny,
 •  odciążenie działu HR – koncentracja na kluczowych zadaniach,
 •  dokumentacja i rozliczanie kadrowo-płacowe po stronie agencji zatrudnienia,
 •  obsługa dodatkowych zamówień bez konieczności tworzenia dodatkowych etatów.
Korzyści z wdrożenia usługi pracy tymczasowej dla pracodawcy użytkownika

Agencja pracy tymczasowej Leasing Team – dlaczego my?

Agencja pracy tymczasowej Leasing Team ma wieloletnie doświadczenie w leasingu pracowniczym. Wspieramy pracodawców w rozwoju ich biznesów, pomagając w dopasowaniu zatrudnienia do aktualnych potrzeb. Zajmujemy się zarówno rekrutacją, jak i kwestiami związanymi z utrzymaniem pracownika oraz jego formalnym zatrudnieniem. Dzięki temu pracodawca użytkownik jest obciążony minimum obowiązków. Współpracownicy cenią naszą rzetelność i zaangażowanie, co potwierdzają pozytywne opinie na nasz temat.

 

Współpracę w zakresie pracy tymczasowej rozpoczynamy od dokładnego rozpoznania Twoich potrzeb i uzgodnienia korzystnych warunków współpracy. Następnie wykorzystując rozmaite kanały, prowadzimy rekrutację, poszukując idealnych kandydatów na dane stanowiska. Kolejno oddelegowujemy pracowników do pracodawcy użytkownika i zajmujemy się całą związaną z tym dokumentacją. Do Ciebie, jako naszego klienta, należy w zasadzie jedynie ewidencja czasu pracy pracownika tymczasowego. Każdego miesiąca rozliczasz się z nami, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie, a my zajmujemy się naliczaniem wynagrodzeń pracowników, odprowadzaniem składek i pozostałymi formalnościami. Ponosimy pełną odpowiedzialność prawną i socjalną za zatrudnianych pracowników tymczasowych, a w razie jakichkolwiek problemów jesteśmy do Twojej dyspozycji! Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!