Transgraniczne Delegowanie Pracowników

Firmy prowadzące działalność na arenie międzynarodowej, które świadczą swoje usługi również poza granicami kraju, muszą wykazać się elastycznością w prowadzeniu biznesu. Braki kadrowe wśród specjalistów często wiążą się z koniecznością delegacji pracowników za granicę. Jest to forma tymczasowego użyczenia zasobów ludzkich do wykonywania obowiązków w siedzibie zakładu znajdującego się na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej. Transgraniczne delegacje pracowników stają się coraz popularniejsze, jednak nakładają na pracodawców pewne obowiązki. Jako agencja z wieloletnim doświadczeniem pomagamy przedsiębiorcom w realizacji zadań związanych z organizacją delegacji oraz obsługą kadrowo-płacową.

 

Na czym polega transgraniczna delegacja pracowników?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes o zasięgu międzynarodowym i współpracują z oddziałami partnerskimi na terenie innych państw, często korzystają z możliwości delegacji pracowników za granicę. Polega to na wysłaniu specjalisty do pracy w innymi kraju na określony czas. Może to być jednorazowe zlecenie lub stała współpraca, jednak z zastrzeżeniem, że świadczenie obowiązków może się odbywać w ograniczonym terminie. Oznacza to, że nie ma możliwości długotrwałego oddelegowania pracownika zatrudnionego na stałe, aby realizował usługi w partnerskiej placówce poza Polską. Transgraniczna delegacja pracowników nie może przekraczać 24 miesięcy, z wyjątkiem szczególnych sytuacji.

 

Kto może delegować pracowników za granicę?

Prowadzenie działalności na terenie Polski wiąże się z możliwością świadczenia usług biznesowych również w innych państwach należących do Unii Europejskiej. Dzięki temu możesz korzystać z transgranicznej delegacji pracowników na zasadach określonych przepisami prawa. Jest to możliwe, jeżeli:

 • Twoja firma zawarła umowę na współpracę i dostarczanie określonych usług do odbiorców prowadzących biznes w jednym z krajów UE,
 • prowadzisz zakład o międzynarodowym charakterze, który ma swoje oddziały na terenie państw członkowskich,
 • świadczysz usługi z zakresu pośrednictwa pracy, a Twoja firma jest zarejestrowana jako agencja zajmująca się rekrutacją i outsourcingiem pracowników.

 

Transgraniczne delegacje pracowników wiążą się z zachowaniem stosunku pracy i wynikających z tego praw na takich samych zasadach, co podczas świadczenia obowiązków w siedzibie firmy. Oznacza to, że świadczenie usług w jednym z krajów członkowskim nie oznacza, przerwania ciągłości zatrudnienia w firmie macierzystej.

 

Obowiązki pracodawcy względem delegowanych pracowników

Przepisy unijne precyzują zasady, na jakich mają odbywać się transgraniczne delegacje pracowników. Dyrektywy nakładają na pracodawcę obowiązek:

 • zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ustalenie okresu zatrudnienia oraz wypoczynku,
 • zorganizowania zakwaterowania w obcym kraju,
 • pokrycia kosztów podróży i zwrot wydatków poniesionych na utrzymanie się oraz pokrycie kosztów wyżywienia,
 • stosowania się do warunków pracy chronionej dla określonych grup pracowników,
 • przestrzegania przepisów dotyczących zapobieganiu dyskryminacji ze względu na płeć, wiek czy narodowość,
 • zagwarantowania wynagrodzenia oraz dodatków za nadgodziny.

 

Transgraniczna delegacja pracowników może dotyczyć zarówno wysłania specjalisty do obcego kraju, jak i przyjęcia osoby delegowanej do świadczenia usług w Polsce.

 

Delegacje pracowników za granicę – jak możemy Ci pomóc?

Transgraniczne delegacje pracowników to korzystne rozwiązanie dla firm, które są nastawione na dynamiczny rozwój i ekspansję międzynarodowego rynku. Pracodawca może w ten sposób poprawić swoją konkurencyjność oraz podnieść kwalifikacje osób zatrudnionych. Z delegacją pracowników za granicę wiążą się jednak pewne obowiązki i konieczność dopełnienia licznych formalności. Jako doświadczona agencja pracy specjalizująca się w transgranicznych delegacjach pracowników, służymy kompleksowym wsparciem w zakresie organizacji wyjazdów. Możemy Ci pomóc w dopełnieniu formalności oraz zająć się pełną obsługą spraw delegowanych pracowników.

 

W ramach świadczonych usług zapewniamy:

 • rozliczenie pracowników w ciągu roku podatkowego,
 • pomoc w ubezpieczeniu i składkach ZUS,
 • przygotowanie wzorów dokumentów,
 • wsparcie z zakresu prawnych i podatkowych kwestii związanych z delegacją pracowników za granicę,
 • rekrutację pracowników,
 • pomoc w zorganizowaniu zakwaterowania,
 • obsługę kadrowo-płacową,
 • stałą opiekę koordynatora do spraw transgranicznych delegacji pracowników.

 

Leasing Team to agencja, w której skorzystasz z kompleksowych usług związanych z zatrudnieniem pracowników. Pomożemy Ci w dopełnieniu wszystkich formalności, weryfikacji dokumentów oraz przejściu przez wszystkie procedury. Świadczymy usługi na rzecz międzynarodowych firm, a także niewielkich biznesów, które chcą się otworzyć na rynki zagraniczne.

 

Zapraszamy do zapoznania z pełną ofertą naszej spółki CPC Consulting Group oraz skontaktowania się z naszym biurem. Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji na temat delegacji pracowników za granicę i zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twojej firmy.