Spółki Grupy

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która od 15 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz pozyskiwaniu dla swoich klientów pracowników ze Wschodu. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Każdego miesiąca oddelegowuje do pracy blisko 10 tysięcy pracowników.

Spółki Grupy Kapitałowej LeasingTeam

LeasingTeam

Realizuje strategiczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych przedsiębiorstw, średniej wielkości firm i organizacji publicznych. LeasingTeam specjalizuje się w pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, rekrutacji pracowników ze Wschodu, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000246710 | NIP 123-10-69-185 | REGON 140357370
Wysokość kapitału zakładowego 300.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 636.

LeasingTeam Professional

Wspiera polskie i globalne koncerny w pozyskaniu kluczowych pracowników. Spółka specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Skutecznie dociera do kandydatów dzięki wykorzystaniu direct search oraz autorskiej metodologii realizacji procesu rekrutacji ASSET: Analysis > Strategy > Selection > Evaluation > Target. Professional prowadzi rekrutacje w obszarach Sales & Marketing, HR & Administration, Transport & Logistics, Engineering & Production, SSC/BPO, Retail, Finance & Accounting.

Wiecej informacji: www.ltprofessional.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000397410 | NIP 536-19-09-208 | REGON 145821859 Wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 16570.

IT LeasingTeam

Realizuje usługi w zakresie pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów i kadry zarządzającej z obszaru IT a także rozwija i wdraża nowoczesne rozwiązania IT w ramach outsourcingu procesów. IT LeasingTeam wspiera procesy biznesowe firm, umożliwiając im zwiększenie elastyczności i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Więcej informacji: www.itlt.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000570690 | NIP 521-37-03-573 | REGON 362256621
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 14181.

CPC Consulting Group

Od kwietnia 2016 r. spółka jest częścią GK LeasingTeam, poszerzając jej portfel usług o transgraniczne delegowanie polskich pracowników. Spółka od 2009 r. deleguje do Niemiec, Austrii i Norwegii wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i technicznych oraz kadrę niższego i średniego szczebla. Dzięki specjalistycznej wiedzy,  w tym doskonałej znajomości dyrektyw unijnych i legislacji, oraz doświadczeniu we współpracy z zagranicznymi kontrahentami, CPC Consulting Group gwarantuje szybki dostęp do wykwalifikowanych polskich pracowników oraz zgodność wszystkich działań z przepisami prawa.

Więcej informacji: www.cpcgroup.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000413057 | NIP 899-27-34-079 | REGON 021835180
Wysokość sumy komandytowej 6.000,00 zł, wartość wkładu umówionego: 10.000 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 8148.

LeasingTeam GmbH

Spółka powołana do życia na terenie Niemiec, specjalizuje się w doradztwie HR, usłudze rekrutacji stałej polskich pracowników na stanowiska fizyczne i specjalistyczne oraz w outsourcingu procesów i funkcji. LeasingTeam GmbH oferuje również usługę transgranicznego delegowania polskich pracowników w ramach pracy tymczasowej do firm w Niemczech za pośrednictwem CPC Consulting, siostrzanej spółki z Grupy Kapitałowej LeasingTeam.

Finance B2B

Dostarcza dedykowane dla instytucji finansowych rozwiązania optymalizujące koszty. Finance B2B pozyskuje dla organizacji i zarządza pracownikami specjalizującymi się w sprzedaży usług finansowych, na stanowiskach konsultantów contact center i średniej kadry zarządzającej. Głównymi partnerami Finance B2B są lokalne oddziały globalnych instytucji finansowych.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000333620 | NIP 522-29-23-630 | REGON 141900355
Wysokość kapitału zakładowego 52.500,00 zł.

Ananke Business Communication

Realizuje usługi dedykowane przedsiębiorstwom z sektora przemysłu ciężkiego, branży technicznej i telekomunikacyjnej. Ananke BC wdraża nowoczesne modele biznesowe w najbardziej wymagających organizacjach, których działalność uregulowana jest specjalnymi wymaganiami prawnymi. Spółka oferuje outsourcing linii produkcyjnych i funkcji BHP oraz rekrutacje wykwalifikowanego personelu technicznego.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000391152 | NIP 951-23-44-670 | REGON 143147040
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł.

BPO Team

BPO Team jest dostawcą zintegrowanych usług Facility Management. Korzystając z potencjału Grupy LeasingTeam, spółka jest dostawcą dedykowanych rozwiązań w obszarze administrowania i technicznego utrzymania budynków biurowych, centrów i sieci handlowych, magazynów i obiektów technicznych.

Zakres usług świadczonych przez spółkę obejmuje:
-administrowanie nieruchomościami,
-bieżąca konserwacja obiektów budowlanych,
-serwis instalacji elektrycznej, wod-kan., gazowej, c.o.,
-serwis systemów i urządzeń HVAC, ppoż., awaryjnego zasilania,
-realizację prac remontowych obiektów budowlanych,
-obsługę zgłoszeń w systemie 24/7/365.

BPO Team obsługuje ponad 11.000 obiektów o powierzchni ponad 4.000.000 m2 zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000536772 | NIP 521-36-86-001 | REGON 360491482
Wysokość Kapitału Zakładowego 300.000,00 zł.


LeasingTeam Outsourcing

Tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania, które wspierają firmy w podwyższaniu efektywności i optymalizacji kosztów. Dostarczane przez spółkę usługi w sposób wymierny wpływają na poprawę wydajności przedsiębiorstw. LeasingTeam Outsourcing realizuje najtrudniejsze i najbardziej wymagające projekty z zakresu outsourcingu procesów i funkcji, oferuje doradztwo strategiczne w obszarze HRM, RPO – outsourcing procesu rekrutacji, a także koncepcje rozwiązań IT dla HR. Spółka specjalizuje się w projektach z wielu obszarów, głównie: produkcji, administracji i sprzedaży.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000344462 | NIP 951-23-02-358 | REGON 142186492
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 7418.

LeasingTeam Provider

Świadczy usługi pracy tymczasowej, które zapewniają organizacjom dynamiczne dostosowanie zatrudnienia do zmieniających się potrzeb biznesowych. Elastyczne formy zatrudnienia, dopasowane do potrzeb klientów pozwalają na optymalizację kosztów. LeasingTeam Provider pozyskuje, zatrudnia, w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, w swoich strukturach i oddelegowuje do pracy u swoich partnerów pracowników, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000283892 | NIP 951-22-25-965 | REGON 141067561
Wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 4474.

Zapytanie ofertowe

Oferujemy szereg rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, które zwiększają efektywność przedsiębiorstw. Sprawdź co możemy razem zrobić!

Przejdź

Nasze usługi

Wspieramy firmy w Polsce i za granicą w pozyskaniu pracowików, zwiększaniu efektywności i budowaniu przewagi konkurencyjnej. Sprawdź nasze usługi!

Przejdź