Połączenie usług siłą Grupy

Dzięki ofercie Grupy LeasingTeam klient otrzymuje kompleksową ofertę na zarządzenie usługami Human Resources w całej organizacji. Dostarczona oferta pozwoli na zarządzanie pracownikami produkcyjnymi jak i wewnętrznymi w obszarze rekrutacji, wdrażania pracowników, zarządzania zespołami poprzez cele, budowania Employer Brandingu wewnętrznego i zewnętrznego, pozyskiwanie pracowników na różne szczeble organizacji, budowanie efektywnych zespołów. 

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wyłącznie z polskim kapitałem, która od 2004 roku wspiera swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz pozyskiwaniu dla swoich klientów pracowników z Europy Wschodniej. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Każdego miesiąca oddelegowuje do pracy blisko 10 tysięcy pracowników.

LeasingTeam

Realizuje strategiczne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych przedsiębiorstw, średniej wielkości firm i organizacji publicznych. LeasingTeam specjalizuje się w pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, rekrutacji pracowników ze Wschodu, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000246710 | NIP 123-10-69-185 | REGON 140357370
Wysokość kapitału zakładowego 300.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 636.

LeasingTeam Professional

Wspiera polskie i globalne koncerny w pozyskaniu kluczowych pracowników. Spółka specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Skutecznie dociera do kandydatów dzięki wykorzystaniu direct search oraz autorskiej metodologii realizacji procesu rekrutacji ASSET: Analysis > Strategy > Selection > Evaluation > Target. Professional prowadzi rekrutacje w obszarach Sales & Marketing, HR & Administration, Transport & Logistics, Engineering & Production, SSC/BPO, Retail, Finance & Accounting.

Wiecej informacji: www.ltprofessional.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000397410 | NIP 536-19-09-208 | REGON 145821859 Wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 16570.

IT LeasingTeam

Realizuje usługi w zakresie pozyskiwania wysokiej klasy specjalistów i kadry zarządzającej z obszaru IT a także rozwija i wdraża nowoczesne rozwiązania IT w ramach outsourcingu procesów. IT LeasingTeam wspiera procesy biznesowe firm, umożliwiając im zwiększenie elastyczności i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Więcej informacji: www.itlt.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000570690 | NIP 521-37-03-573 | REGON 362256621
Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 14181.

LeasingTeam International
(dawniej CPC Consulting Group)

Od kwietnia 2016 r. spółka jest częścią GK LeasingTeam, poszerzając jej portfel usług o transgraniczne delegowanie polskich pracowników. Spółka od 2009 r. deleguje do Niemiec, Austrii i Norwegii wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i technicznych oraz kadrę niższego i średniego szczebla. Dzięki specjalistycznej wiedzy,  w tym doskonałej znajomości dyrektyw unijnych i legislacji, oraz doświadczeniu we współpracy z zagranicznymi kontrahentami, LeasingTeam International (dawniej CPC Consulting Group) gwarantuje szybki dostęp do wykwalifikowanych polskich pracowników oraz zgodność wszystkich działań z przepisami prawa.

 

Więcej informacji: www.cpcgroup.pl

 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0001010553 | NIP 899-27-34-079 | REGON 021835180
Wysokość sumy komandytowej 6.000,00 zł, wartość wkładu umówionego: 10.000 zł.

 

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 8148.