Outsourcing procesów i funkcji

Outsourcing jest innowacyjnym rozwiązaniem oferowanym przez LeasingTeam Group, które polega na przejęciu odpowiedzialności za procesy lub funkcje niemieszczące się w definicji działalności podstawowej wspieranych przez nas organizacji. W celu optymalizacji implementujemy ustalone z klientem wskaźniki oraz dobieramy narzędzia i metody. Wdrożenie tego modelu współpracy pozwala organizacjom na kontrolę kosztów, minimalizację ryzyka i wzrost konkurencyjności. Branże i obszary w których outsourcing najczęściej jest wdrażany: telekomunikacja, bankowość, finanse, logistyka, HR, IT, produkcja przemysłowa, kadry i płace, marketing i promocja, sprzedaż.

Nasze doświadczenie uzyskane w realizacji projektów z zakresu outsourcingu pozwoliło na wypracowanie efektywnego modelu współpracy. W ramach usługi przeprowadzamy analizę procesu lub funkcji, projektujemy indywidualne rozwiązania, dopasowane do potrzeb i zorientowane na osiągnięcie przez klienta wymiernych korzyści.