Informacje dla kandydatów delegowanych za granicę

1. Czy pośrednictwo w delegowaniu pracowników za granicę jest płatne ?

Nie, pośrednictwo w delegowaniu pracowników za granicę nie jest płatne. Pracownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z pośrednictwem CPC Consulting w delegowaniu.

2. Do jakich krajów CPC Consulting oddelegowuje pracowników ?

CPC Consulting oddelegowuje pracowników do Niemiec, Austrii i Norwegii.

3. Czy trudno jest zakwalifikować się do wyjazdu ?

Zakwalifikowanie się do wyjazdu dla osób, które spełniają wymagania przedstawione w ofercie, nie jest trudne. Wystarczy przesłać swoją aplikację oraz termin dostępności do wyjazdu. W CV należy opisać dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz znajomość języków obcych.  Skontaktujemy się z każdym kandydatem, który spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o pracę oraz szczegółowo przedstawimy ofertę. Jeszcze tego samego dnia kandydat będzie mógł nie tylko zapoznać się z umową oraz dokumentami obowiązującymi podczas delegowania do pracy za granicę, ale także pozna adres firmy, w której ma pracować oraz adres zakwaterowania.

4. Czy pracownik musi przetłumaczyć dokumenty takie jak CV, świadectwo pracy, certyfikaty, potrzebne do wykonywania pracy za granicą ? Czy CPC Consulting pomaga w ich tłumaczeniu ?

Wszystko uzależnione jest od indywidualnych potrzeb naszych klientów. Najczęściej certyfikaty nie muszą być tłumaczone na język obcy. Jeśli natomiast jest taki wymóg to jego spełnienie w całości leży po stronie pracownika. Mile widziane natomiast jest CV w języku niemieckim bądź angielskim. W razie potrzeby, pomagamy pracownikowi w jego tłumaczeniu.

5. Czy pracownik musi znać język kraju, do którego chciałby wyjechać do pracy ?

Wymóg znajomości języka obcego uzależniony jest od indywidualnych potrzeb pracodawcy użytkownika oraz stanowiska, o jakie ubiega się pracownik. Wśród naszych ofert pracy można znaleźć zarówno oferty bez konieczności znajomości języka, jak i z bardzo sprecyzowanymi wymaganiami co do jego poziomu.

6. Czy pracownik delegowany do pracy za granicę nadal jest zatrudniony w Polsce ?

Tak, pracownik delegowany do pracy za granicę nadal jest zatrudniony w Polsce.  Delegowanie do pracy za granicę, w ramach swobody przepływu usług na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej, daje możliwość wykonywania pracy w jednym kraju w ramach zatrudnienia w innym kraju. Na podstawie formularza A1 wydawanego przez ZUS, pracownik może być legalnie delegowany do pracy w innym kraju członkowskim UE, zachowując jednocześnie polskie ustawodawstwo właściwe, czyli system zabezpieczeń społecznych danego kraju.

7. Czy składki pracownika nadal są opłacane w Polsce ?

Tak, składki pracownika nadal są opłacane w Polsce. W ramach delegowania do pracy za granicę na podstawie formularza A1 pełne składki ZUS tzn. emerytalna, rentowa, zdrowotna oraz chorobowa z wynagrodzeń pracowników odprowadzane są przez CPC Consulting w Polsce.

8. Czy podatek również jest opłacany w Polsce ?

Nie, podatek z wynagrodzenia pracownika nie jest opłacany w Polsce. Podatek z wynagrodzenia pracownika odprowadzany jest od pierwszego dnia pracy przez CPC Consulting na terenie kraju przyjmującego. Przy podsumowaniu danego roku pracownik otrzymuje od  CPC Consulting deklarację podatkową na druku obowiązującym w danym kraju. Owa deklaracja jest nie tylko potwierdzeniem wysokości odprowadzonego podatku, ale i podstawą do rozliczenia rocznego, które ma miejsce w kraju delegowania.

9. Czy osoba, która pracuje za granicą jest ubezpieczona ?

Tak, osoba, która pracuje za granicą jest ubezpieczona. Ubezpieczenie, które zapewnia NFZ obowiązuje zarówno na terenie Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Posługując się niebieską kartą EKUZ, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawaną przez NFZ, pracownik swobodnie, nieodpłatnie może korzystać z opieki zdrowotnej na terenie kraju przyjmującego. Szczegółowe informacje jak wyrobić i otrzymać kartę EKUZ można znaleźć na stronie NFZ.

10. Czy pracownik może być oddelegowany do wykonywania pracy za granicą na dowolny okres ?

Nie, pracownik nie może być oddelegowywany do wykonywania pracy za granicą na dowolny okres. Maksymalny, nieprzerwany czas oddelegowania do pracy za granicę to 24 miesiące. Po tym okresie musi nastąpić dwumiesięczna przerwa w delegowaniu.

Można mówić o ponownym delegowaniu tylko wtedy, kiedy w drugim miesiącu przerwy pracownik będzie podlegał ubezpieczeniom w ZUS lub KRUS.

11. Jak długo trwa praca/projekt, na który oddelegowywany jest pracownik ?

Pracownik oddelegowany jest do wykonywania pracy w kraju przyjmującym na różne okresy. Wszystko uzależnione jest indywidualnie, od danego projektu.

12. Czy decydując się na wyjazd za granicę można liczyć na podobne zarobki, jakie obowiązują w firmie, w której pracownik ma wykonywać pracę ?

Tak, pracownik może liczyć na podobne zarobki, jakie obowiązują w firmie, w której ma wykonywać pracę. Jedna z głównych zasad delegowania mówi o równym traktowaniu pracowników oraz zakazie dyskryminacji. Pracownikom delegowanym przysługuje taka sama stawka godzinowa oraz wszelkie dodatki do wynagrodzenia, jakie przysługują pracownikowi zajmującemu identyczne stanowisko, a zatrudnionemu bezpośrednio u pracodawcy użytkownika.

13. W jakiej walucie pracownik otrzymuje wynagrodzenie ?

Każdy pracownik ma możliwość wyboru w jakiej walucie chce otrzymywać wynagrodzenie. Wypłatę można otrzymać w walucie PLN albo w EURO. Żeby otrzymywać wynagrodzenie w EURO trzeba mieć konto w banku, w tej samej walucie, aby uniknąć niekorzystnego kursu przewalutowania, który zazwyczaj stosują banki.

14. W jaki sposób wynagrodzenie trafia do pracownika? Przelewem czy w gotówce ?

Wynagrodzenie wypłacane jest pracownikowi przelewem. Nie ma możliwości wypłat gotówkowych.

15. Kiedy pracownik otrzymuje wynagrodzenie ?

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie do 20. dnia każdego kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu rozliczanym.

16. W jaki sposób można sprawdzić czy naliczone wynagrodzenie jest zgodne z przepracowaną przez pracownika liczbą godzin i należącymi się dodatkami do wynagrodzenia ?

Po każdym przelewie wynagrodzenia delegowany przez CPC Consulting pracownik otrzymuje podsumowujący pasek wynagrodzenia, w którym bardzo dokładnie opisane są jego składniki, zarówno liczba rozliczonych godzin, urlopów i świąt, jak i wszelkie dodatki do wynagrodzenia związane z pracą w nadgodzinach.

17. Czy znalezienie zakwaterowania za granicą i koszt jego wynajmu leżą po stronie pracownika ?

Nie, znalezienie zakwaterowania za granicą i koszt jego wynajmu nie leżą po stronie pracownika. Wskazanie pracownikowi miejsca zamieszkania leży po stronie CPC Consulting. Przy wyborze kierujemy się godziwymi warunkami oraz niewielką odległością od miejsca pracy. Zazwyczaj to CPC Consulting pokrywa w pełni koszty zakwaterowania. Zawsze jednak jest to uzależnione od danego kontraktu. Zdarza się również, że pracownik pokrywa koszt zakwaterowania, ale wtedy przewidziany jest dla niego specjalny dodatek do wynagrodzenia, który przynajmniej w 50% pokrywa koszt wynajmu.

18. Czy pracownik musi zameldować się w kraju, w którym pracuje np. na terenie Niemiec ?

Tak, pracownik musi zameldować się na terenie Niemiec. Jest to bardzo ważne. Każdy pracownik, w ciągu trzech pierwszych miesięcy pobytu, powinien zameldować się na terenie kraju przyjmującego, czyli kraju, w którym podejmuje pracę, w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Staramy się w tym pomóc i ułatwić pracownikowi tę procedurę.

19. Czy wyjeżdżając za granicę pracownik może liczyć na stałą pomoc ze strony CPC Consulting ?

Tak, wyjeżdżając za granicę pracownik może liczyć na stałą pomoc ze strony CPC Consulting. Dbamy o swoich pracowników podczas całego okresu zatrudnienia. O każdej porze dnia nasi konsultanci są dostępni pod telefonami. Zapewniają nie tylko pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, ale i wsparcie prawne oraz językowe podczas załatwiania formalności w urzędach.

20. Czy pracownik, który zdecyduje się na wyjazd za granicę, może liczyć na wsparcie finansowe przed pierwszą wypłatą ?

Tak, pracownik, który zdecyduje się na wyjazd za granicę, może liczyć na wsparcie finansowe przed pierwszą wypłatą. Po przepracowaniu przynajmniej pięciu dni roboczych każdy pracownik ma prawo do zaliczki na poczet wynagrodzenia. Jeśli jest taka potrzeba, do czasu pierwszej wypłaty, możliwe są jeszcze dwie zaliczki. Takie zaliczki przelewane są na wskazane konto a rozliczane dopiero przy wynagrodzeniu.