Zrównoważony rozwój już dawno przestał być jedynie trendem, a stał się ważną i integralną częścią działalności biznesowej. W obliczu zmian klimatycznych, ale też za sprawą przepisów unijnych, które nakładają na kolejne firmy obowiązek raportowania niefinansowego, przedsiębiorcy wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko. Nie byłoby to jednak możliwe bez udziału nowych technologii, pozwalających chociażby na wydajniejsze przetwarzanie danych czy odejście od wysokoemisyjnych data centers. Transformacja cyfrowa i digitalizacja procesów zrewolucjonizowały również sposób zarządzania zasobami ludzkimi.

 

16 grudnia 2022 roku opublikowana została unijna dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive). W swoich założeniach ma przede wszystkim zobowiązać firmy do ograniczania negatywnego wpływu działalności na środowisko, przestrzegania praw człowieka oraz zasad odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. W praktyce chodzi o to, aby wszelkie działania związane z ESG (Environmental, Social, Governance) nie były jedynie deklaracjami, a miały poparcie w danych. Wymóg raportowania ESG w pierwszej kolejności (za 2024 rok) obejmie jednostki zainteresowania publicznego, które dotychczas posiadały obowiązek raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywą NFRD. Jednak w perspektywie najbliższych lat dotyczyć ma nie tylko dużych spółek czy grup kapitałowych, ale też małych i średnich przedsiębiorstw. Nic więc dziwnego, że środowisko biznesowe już teraz weryfikuje swoje strategie zrównoważonego rozwoju i wdraża rozwiązania pozwalające na prowadzenie bardziej efektywnych działań. Branża HR jest niezwykle ważną częścią tej prośrodowiskowej układanki. W LeasingTeam Group wykorzystujemy najnowsze technologie i digitalizujemy procesy zarządzania zasobami ludzkimi, aby jeszcze skuteczniej wspierać przedsiębiorstwa w wypełnianiu ich społecznych zobowiązań.

 

– Nasi klienci, tak jak my, wiedzą, że wszystkie drogi rozwoju prowadzą w kierunku technologii. Praca ludzka nie tylko staje się coraz bardziej kosztowna, ale i deficytowa, dlatego firmy muszą dzisiaj na nowo odkryć HR za pomocą danych, sztucznej inteligencji i nowych sposobów pracy, aby zbudować siłę i znaleźć ścieżki do nowych możliwości – mówi Andżelika Majewska, wiceprezes LeasingTeam Group.

 

Witamy w cyfrowym świecie HR

 

Systemy HRM już od wielu lat usprawniają komunikację pomiędzy kadrami a pracownikami. Podstawą tego rodzaju oprogramowania jest centralna baza danych, zapewniająca firmie kompleksowy wgląd w sytuację kadrową. Korzystają z niego zarówno przedsiębiorstwa o średniej wielkości, jak i międzynarodowe korporacje. Większość HRMS oferuje moduły pozwalające na zarządzanie czasem pracy, wynagrodzeniami czy feedbackiem. W LeasingTeam poszliśmy o krok dalej i stworzyliśmy innowacyjną platformę nie tylko ułatwiającą pracę działów HR, ale też znacznie usprawniającą formalności po stronie pracowników i przynoszącą wymierne korzyści środowiskowe. TalentPoint to nasz autorski system do obsługi i automatyzacji procesów HR. W TalentPoint kwestionariusz osobowy i wszystkie oświadczenia pracownik wypełnia online w ciągu niespełna 10 minut, a umowa generowana jest automatycznie na podstawie wprowadzonych danych i podpisywania elektronicznie. Nasze oprogramowanie pozwala skrócić proces zatrudniania aż o 75%. Ponadto dzięki integracji poprzez API z używanym w firmie systemem kadrowym oraz ERP, można zoptymalizować procesy onboardingowe i kadrowo-płacowe, znacząco poprawiając efektywność operacyjną. Platforma umożliwia m.in szybki proces akceptacji i rozliczeń czasu pracy, zarządzanie urlopami i absencjami czy delegacjami. Możliwość załatwienia wszystkich formalności bez wychodzenia z domu przekłada się na ograniczenie dojazdów, a tym samym redukcję emisji gazów cieplarnianych. Z kolei wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznych podpisów pozwala aż o 80% ograniczyć zużycie papieru wykorzystywanego do drukowania, nie mówiąc już o prądzie czy tonerach.

 

– Nowoczesne technologie rewolucjonizują nasze miejsce pracy. Z jednej strony digitalizacja i sztuczna inteligencja pojawiają się już w wielu procesach związanych z HR, a z drugiej  nadal działy kadr pracują na dokumentach papierowych, skanach i Excelach. Jestem przekonany, że nadszedł czas, abyśmy wszyscy mieli dostęp do narzędzi, które ułatwią nam codzienną pracę, uproszczą procesy i pozwolą skupić się na najistotniejszych zadaniach – mówi Marek Deręgowski, Dyrektor Zarządzający w TalentPoint.

 

Rekrutacje i praca zdalna

 

O pracy zdalnej najczęściej mówi się w kontekście wygody dla zatrudnionych oraz oszczędności, jakie daje przedsiębiorcom. Jednak już samo wdrożenie technologii umożliwiających pracę z domu, przynosi wymierne korzyści dla środowiska, choćby poprzez wspomniane już ograniczenie dojazdów. Ponadto smart working sprzyja równowadze między życiem zawodowym a prywatnym. Rekrutacje prowadzone online to z kolei duża szansa dla działów HR i agencji pracy na pozyskiwanie talentów z całego świata. Nowe technologie nie tylko ułatwiają procesy rekrutacyjne, ale również promują różnorodność i włączenie. Dzięki temu HR może aktywnie i efektywnie działać na rzecz eliminowania potencjalnych barier w miejscu pracy, co stanowi kluczowy element strategii ESG. Nowe technologie umożliwiają obiektywną ocenę kwalifikacji i kompetencji kandydatów, a algorytmy analizujące dane wspierają rekruterów w wyborze pracowników na podstawie ich umiejętności i doświadczenia, wyrównując szanse na rynku pracy.

 

Procesy HR wsparte AI

 

Kolejnym ważnym krokiem w kierunku realizacji celów zrównoważonego rozwoju może być wprowadzenie do procesów rekrutacyjnych sztucznej inteligencji. Algorytmy AI potrafią analizować ogromne ilości danych w celu identyfikacji kandydatów, którzy nie tylko posiadają odpowiednie kwalifikacje, ale także pasują do kultury organizacyjnej firmy. Jednak AI może również wzmacniać kompetencje pracowników działów HR. W ramach platformy TalentPoint oferujemy innowacyjną usługę wirtualnej asystentki HR. Talentina wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI, aby wspierać specjalistów w codziennej pracy. Wersja beta posiada dostęp do wiedzy i aktualnych przepisów, co pozwala jej sprawnie odpowiadać na pytania z zakresu kadrowo-płacowego.

 

Technologia drogą do zrównoważonej przyszłości

 

Znaleźliśmy się w kluczowym momencie, w którym technologia stała się głównym sojusznikiem biznesu w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju oraz integralną częścią pracy branży HR. Konieczność zajęcia się zmianami klimatycznymi pobudziła transformację, która choć dla wielu stanowi wyzwanie, to przede wszystkim powinna być traktowana jako ogromna szansa. Nowe technologie i digitalizacja procesów HR pozwalają skutecznie łączyć cele biznesowe z troską o planetę, tworząc tym samym harmonijną i zrównoważoną przyszłość.

 

 Poprzez nasze działania i inwestycje w nowe technologie nie tylko pomagamy klientom w realizacji ich celów środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem, ale również chcemy, aby czuli, że nasz zrównoważony rozwój jest częścią ich zmian. Od zawsze LeasingTeam bardzo mocno angażował się w etykę i prawa pracownicze, kultywując najwyższe wartości – podsumowuje Andżelika Majewska, wiceprezes LeasingTeam Group.