Jakie informacje powinny znaleźć się w umowie o pracę, abyś mógł czuć się bezpiecznie?

Reguluje je 29. artykuł kodeksu pracy, ale ich brak nie przesądza o ważności takiej umowy. Warto wiedzieć!

 

Podpisując umowę warto zwrócić uwagę czy zawiera ona poniższe informacje:

1. Strony umowy czyli pomiędzy kim jest zawierana umowa,

2. Rodzaj pracy - stanowisko lub zakres czynności, jakie będzie świadczył pracownik,

2. Rodzaj umowy o pracę - informacja czy jest to okres próbny, czas określony, nieokreślony lub też na zastępstwo,

3. Datę zawarcia umowy (może być inna niż data rozpoczęcia umowy)

4. Miejsce wykonywania pracy

5. Termin rozpoczęcia i zakończenia pracy

6. Wymiar czasu pracy - informacja o tym czy jest to praca na pełny etat czy też inny wymiar godzinowy.

7. Wynagrodzenie za pracę - wraz z uwzględnieniem dodatkowych składników wynagrodzenia np. premie.

8. Podpisy - kluczowy element poświadczający o ważności dokumentu.

 

Każda umowa może zawierać dodatkowe postanowienia np. zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dłuższy okres wypowiedzenia, prawo do telefonu komórkowego, laptopa czy samochodu służbowego i zasady korzystania z nich, ale to jest zależne od woli stron.