Pracownicy sezonowi są poszukiwani szczególnie latem, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na pracę sezonową. Ponieważ praca ta jest tymczasowa zarówno pracodawcy, jak i kandydaci, poszukują najkorzystniejszych dla siebie form zatrudnienia. Definicja pracy sezonowej nie jest uregulowana prawnie, dlatego nie ma formy zatrudnienia przeznaczonej wyłącznie dla pracowników sezonowych. Jaką więc formę zatrudnienia wybrać?

 

Czym jest praca sezonowa?

Praca sezonowa nie jest określona w przepisach prawa pracy. Uznaje się jednak, że jest to taki rodzaj zatrudnienia, który uzależniony jest od pór roku, a jego charakter wiąże się z określonym sezonem, warunkami atmosferycznymi i innymi właściwościami danej pory roku. Branże, w których najczęściej zatrudniani są pracownicy sezonowi to m.in. rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, gastronomia, zbieranie warzyw i owoców czy też branża budowlana. 

 

Jakie są formy pracy sezonowej?

Pracodawca chcący zatrudnić pracownika sezonowego ma do wyboru kilka możliwości. Nie wszystkie są dla niego tak samo korzystne, dlatego przed zawarciem umowy warto zapoznać się z dostępnymi formami zatrudnienia. Zatrudnianie do pracy sezonowej niewiele różni się od standardowego przebiegu zatrudnienia zwykłego pracownika. Jakie są formy pracy sezonowej?

  • Umowa o pracę na czas określony – z tym rodzajem umowy spotkać można się przy zatrudnianiu na okres próbny. Pracownicy sezonowi zatrudniani są na czas określony, czyli w ustalonym terminie ich umowa ulegnie rozwiązaniu. Pracodawca nie może jednak zapomnieć, że jeśli strony już trzykrotnie zawarły umowę na czas określony, to czwarta umowa zawarta musi być na czas nieokreślony. Ta sytuacja ma miejsce również wtedy, kiedy czas trwania stosunku pracy wynikający z umów na czas określony wyniesie więcej niż 33 miesiące. Wtedy umowa o pracę automatycznie klasyfikowana jest jako umowa na czas nieokreślony. Pracownik na umowie o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia lekarskiego. Ta forma zatrudnienia to również duża ilość obowiązków formalnych dla pracodawcy m.in. prowadzenie akt osobowych, konieczność zapoznania pracownika z regulaminami pracy i wynagrodzenia, prowadzenie ewidencji czasu pracy itp. Jeżeli pracodawca chce rozwiązać umowę o pracę przed upływem wyznaczonego terminu, musi wręczyć pracownikowi wypowiedzenie i czekać aż ono upłynie.
  • Praca tymczasowa – zatrudnianie pracownika przez agencję pracy tymczasowej staje się coraz bardziej popularne. Pracownicy sezonowi zatrudniani są przez agencję, która ma podpisaną umowę z danym przedsiębiorstwem. Jakie są zalety tego rozwiązania? Przede wszystkim zminimalizowanie obowiązków formalnych związanych, np. z kadrami i płacami, ochroną danych osobowych, szukaniem kandydatów, sporządzaniem umów czy odprowadzaniem składek. Agencje posiadają aktualizowane na bieżąco bazy pracowników, dlatego korzystanie z ich usług bywa dużym ułatwieniem i odciąża pracodawcę.
  • Umowa cywilnoprawna – pracownicy sezonowi mogą być zatrudniani na podstawie umów cywilnoprawnych, które są alternatywą dla umów o pracę na czas określony. Jakie to rodzaje umów? Umowa zlecenie lub umowa o dzieło. Obydwie charakteryzują się brakiem konieczności ustalania ściśle określonego czasu pracy, miejsca zatrudnienia czy dodatkowych świadczeń, jak np. urlop. Ten rodzaj umowy zawierać można również z osobami, które nie ukończyły 18 roku życia. Małoletni pracownicy sezonowi wykonywać mogą tylko lekkie prace, które nie zagrażają ich życiu i zdrowiu. Nie mogą też wykonywać pracy w godzinach nadliczbowych oraz w nocy.

 

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

Ta forma zatrudnienia często kojarzona jest z pracą ponad siły i kiepskim wynagrodzeniem. Dlatego zarówno pracodawcy, jak i kandydaci do pracy, powinni pamiętać, aby korzystać z usług renomowanych firm, które przed podjęciem działań zapoznają się z potrzebami każdej ze stron i dzięki temu będą w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających. Co daje agencja pracy tymczasowej pracownikom?

  • Ogłoszenia o pracę – dostęp do dużej ilości ofert pracy, nie tylko w zawodach niewymagających wysokich kwalifikacji, jak np. call center czy w magazynie, ale też oferty dla specjalistów IT, marketingu lub HR.
  • Legalność zatrudnienia – zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej gwarantuje legalne zatrudnienie zarówno za granicą, jak i w kraju. Jest to szczególnie ważne, jeśli chce się mieć regularne wynagrodzenie i ubezpieczenie. Zatrudniając się „na czarno” nie tylko łamie się prawo, ale też pracownik naraża się na ryzyko nieotrzymania pensji, czy też niezbędnych świadczeń w razie wypadku przy pracy lub innych sytuacji awaryjnych.
  • Praca dodatkowa – praca sezonowa to dobre rozwiązanie, np. dla studentów, którzy szukają dodatkowego zastrzyku gotówki, ale też nie chcą poświęcać całego wolnego czasu na pracę. Praca przez agencję umożliwia im zatrudnienie w elastycznych godzinach pracy.

 

Niezależnie od formy zatrudnienia, przed podjęciem pracy warto zapoznać się ze wszystkimi „za” i „przeciw” każdej z dostępnych opcji.