Usługa rekrutacji stałej na stanowiska średniego i wyższego szczebla, dotąd realizowana przez spółkę LeasingTeam, jest teraz świadczona przez LeasingTeam Professional. Rekrutacje są prowadzone przez zespoły konsultantów specjalizujących się w konkretnych branżach.

LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne koncerny w pozyskaniu kluczowych pracowników. Spółka specjalizuje się w rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla. Skutecznie pozyskuje kandydatów dzięki wykorzystaniu direct search oraz autorskiej metodologii realizacji procesu rekrutacji ASSET : Analysis > Strategy > Selection > Evaluation > Target, której zastosowanie porządkuje działania rekruterów i zwiększa ich efektywność. LeasingTeam Professional prowadzi rekrutacje w obszarach Sales & Marketing, HR & Administration, Transport & Logistics, Engineering & Production, SSC/BPO, Retail, Finance & Accounting.

Mając na uwadze wysokie oczekiwania klientów względem firm doradztwa personalnego i konieczność rekomendacji kandydatów o unikalnych kompetencjach, stworzyliśmy specjalistyczne linie biznesowe, skupiające doświadczonych konsultantów 360. Posiadają oni szeroką sieć kontaktów w danej branży, która umożliwia dotarcie do kandydatów na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, również tych pasywnych. Dzięki specjalistycznej wiedzy naszego zespołu, rola LeasingTeam Professional nie ogranicza się wyłącznie do wsparcia w obszarze rekrutacji. Jesteśmy istotnym partnerem biznesowym i doradcą dla firm, które mają trudności w pozyskaniu kluczowych pracowników – komentuje Anna Kurczewska-Formela, Dyrektor Działu Rekrutacji w LeasingTeam Professional.

W dobie rynku kandydata pozyskanie pracowników jest coraz większym wyzwaniem. Według danych GUS, liczba wolnych miejsc pracy pod koniec I kwartału 2017 roku wyniosła 119,5 tys. i była wyższa niż w ubiegłym kwartale o ponad 41,5 tys. czyli 53,2%. W związku z tym, konieczne jest poszukiwanie niestandardowych metod dotarcia do kandydatów, które najczęściej oferują firmy rekrutacyjne. Wspierając organizacje w pozyskiwaniu kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, zwykle korzystają one z podobnych metod i narzędzi rekrutacyjnych. Zazwyczaj rozpoczynają od zapoznania się z potrzebami i oczekiwaniami klienta i na tej podstawie tworzą opis stanowiska, który publikują w formie ogłoszenia na portalach rekrutacyjnych. Następnie tworzą strategię rekrutacji, w której ustalają jakie zastosują metody poszukiwania kandydatów np. poszukiwania we własnej bazie kandydatów, metodą direct search bądź executive search i jakie wykorzystają narzędzia oceny np. wywiad kompetencyjny, assessment centre, testy kompetencji. Gdy rozmowy z kandydatami dobiegną końca i zostaną wyłonieni najlepsi, rekruterzy LeasingTeam Professional przesyłają do klienta raporty rekomendacyjne, w których przedstawiają sylwetki wybranych osób - ich doświadczenie, wykształcenie, motywację, a także oczekiwania finansowe. W raportach znajduje się również obszerna opinia rekrutera na temat kandydata, która może zawierać istotne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy informacje, np. motywację do zmiany, oczekiwania co do nowego miejsca pracy i przełożonego czy wyobrażenie o dalszej karierze i rozwoju. Tego typu informacje mogą okazać się kluczowe i pomóc firmie w dokonaniu wyboru. Tylko powierzenie przeprowadzenia rekrutacji osobom z dużym doświadczeniem w danej branży może gwarantować, że raporty zostaną dobrze przygotowane.

Logo LeasingTeam Professional kolorystyką i układem nawiązuje do logotypów pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej LeasingTeam. Wyeksponowane w logotypie słowo Professional odnosi się zarówno do kandydatów, którzy są w spektrum zainteresowań spółki, jak i ekspertów, którzy profesjonalnie realizują procesy rekrutacyjne. Claim „Recruiting made simple” podkreśla korzyści wynikające z przekazania rekrutacji LeasingTeam Professional. Dzięki współpracy, klienci w prosty sposób pozyskują odpowiednich kandydatów, którzy, szczególnie teraz, są najważniejszym kapitałem każdej firmy.