Koszty pracy w Polsce są niezwykle wysokie i stale rosną. Umowa o pracę, czyli najpopularniejsza forma zatrudnienia, zdecydowanie preferowana przez samych pracowników daje im pewne przywileje, ale stanowi duże obciążenie dla pracodawcy. Od kilku lat również umowa zlecenie jest w pełni oskładkowana.

 

Dlatego pracodawcy szukający oszczędności jako alternatywę starają się wybierać umowę o dzieło oraz współpracę B2B. Jak prezentują się koszty zatrudnienia w tych dwóch formach? A może na niektórych stanowiskach istnieją jeszcze bardziej opłacalne rozwiązania, na przykład praca tymczasowa bądź rekrutacja pracowników z zagranicy?

 

Koszty zatrudnienia – umowa o dzieło

Dlaczego umowa o dzieło jest tak korzystną alternatywą dla umowy o pracę? Niestety ta druga forma zatrudnienia jest obwarowana bardzo wysokimi składkami społecznymi odprowadzanymi do ZUS w każdym miesiącu. Ich wysokość w odniesieniu do wynagrodzenia brutto to:

  • składki emerytalne – 9,76%,
  • składki rentowe – 6,5%,
  • składki wypadkowe – 1,67%, 
  • składki na fundusz pracy – 2,45%, 
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%.

 

W 2021 roku minimalne wynagrodzenie to 2800 zł brutto. Sumując wartość wspomnianych składek, pracodawca musi co miesiąc z tytułu zatrudnienia pracownika zasilić budżet państwa kwotą około 574 zł. Warto pamiętać, że pensja minimalna to rzadkość, a niejeden dobrze wykwalifikowany pracownik zarabia nawet kilkakrotnie więcej. Proporcjonalnie do wyższej pensji rośnie również wysokość składek. W większości przypadków identyczne obciążenia towarzyszą wynikającej z kodeksu cywilnego umowie zlecenie.

 

Właśnie dlatego część pracodawców dąży do zatrudniania swoich pracowników na umowę o dzieło. Jest ona pozbawiona składek społecznych, dlatego w tym przypadku jedynym kosztem ponoszonym przez pracodawcę jest wynagrodzenie pracownika brutto. Jednak umowa o dzieło nie jest preferowana przez zatrudnionych. W końcu nie daje im ona żadnych przywilejów. W dodatku umowa o dzieło dotyczy zgodnie ze swoją nazwą wykonania konkretnego dzieła, dlatego pracodawca przynajmniej w teorii nie ma kontroli nad czasem pracy i jakością usług świadczonych przez pracownika – liczy się tylko efekt. Umowa o dzieło zdecydowanie nie pasuje do większości stanowisk, zwłaszcza dotyczących stabilnego, a nawet czasowego zatrudnienia.

 

Koszty zatrudnienia – umowa B2B

Alternatywnym sposobem ograniczenia kosztów pracy jest współpraca B2B. Na taką formę zatrudnienia dość często decydują się specjaliści. Pracownik zakłada wówczas własną działalność gospodarczą, a pod koniec miesiąca wystawia przedsiębiorstwu fakturę za świadczone usługi. W tym przypadku faktura VAT wystawiana przez pracownika jest jedynym kosztem ponoszonym przez pracodawcę i można ją porównać do wynagrodzenia w ramach umowy o dzieło.

 

Na taką formę współpracy dość chętnie decydują się specjaliści o relatywnie wysokich zarobkach, którzy z otrzymanej zapłaty opłacają podatek dochodowy, podatek VAT, a także składki, najczęściej w minimalnej wysokości. B2B to opłacalna alternatywa dla osób o wyższych zarobkach, ponieważ dopuszcza rozliczanie się z urzędem skarbowym na zasadzie podatku liniowego wynoszącego aktualnie 19%. Z punktu widzenia pracodawcy współpraca B2B jest korzystnym rozwiązaniem, ale z pewnością nie zgodzą się na nią pracownicy o relatywnie niskich wynagrodzeniach, zajmujący niższe stanowiska.

 

Korzystne alternatywy – praca tymczasowa i rekrutacja pracowników z zagranicy

Polski rynek pracy zmienił się w ostatnich latach. Problemem pracodawców są nie tylko wysokie koszty pracy, ale także niska podaż potencjalnych zatrudnionych. Dlatego obecnie ciekawą i coraz bardziej popularną alternatywą na zapełnienie etatów bywa praca tymczasowa. To bardzo dobry pomysł w przypadku stanowisk, na których z natury występują duże rotacje. Przedsiębiorstwa chętnie korzystają z pomocy agencji pracy tymczasowej, z którą rozliczają się w ramach faktury, unikając niepotrzebnych kosztów. Pracownicy tymczasowi są tak naprawdę zatrudnieni przez agencję. Przedsiębiorstwo zyskuje natychmiastowy dostęp do kandydatów o niezbędnych kwalifikacjach, nie musi utrzymywać rozbudowanego działu HR i tracić czasu na rekrutację. Koszty zatrudnienia wliczają się do kosztów uzyskania przychodu.

 

Rekrutacja pracowników z zagranicy staje się coraz ciekawszym elementem oferty agencji pracy tymczasowych. Dlaczego warto rozważyć takie rozwiązanie? Pracownicy z zagranicy nastawiają się przede wszystkim na zarobek, są więc doskonale zmotywowani, przy czym polskie wynagrodzenia są dla nich atrakcyjne. W ten sposób w krótkim czasie można zapełnić wiele etatów, unikając złożonych i żmudnych formalności wiążących się z zagranicznymi rekrutacjami.

 

W dobie skomplikowanej sytuacji panującej na rynku pracy, jak również rosnących składek społecznych naprawdę warto poszukać alternatywnych rozwiązań, które ograniczają formalności i koszty ponoszone przez przedsiębiorcę, podobnie jak ryzyko wiążące się z nieudanymi rekrutacjami i wysoką rotacją na niektórych stanowiskach.