Agencje pracy tymczasowej większości osób kojarzą się przede wszystkim z zatrudnieniem sezonowym. Choć jest to słuszne, to działania agencji pracy tymczasowej nie ograniczają się tylko do zatrudniania pracowników sezonowych. Agencje prowadzą też działalność w zakresie poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej. Na czym więc polegają jej działania?

 

Czym jest agencja pracy tymczasowej?

Zadaniem agencji pracy tymczasowej jest zarówno pomoc pracodawcom w poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników, jak i pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu pracy. Agencje w przeciwieństwie do urzędów pracy nie są jednostkami publicznymi, lecz prywatnymi przedsiębiorstwami. Są zatem prywatnymi firmami, które świadczącą podobne usługi jak te, realizowane przez urzędy pracy. Agencja może być działalnością jednoosobową, firmą dwuosobową lub spółką jawną.

 

Jaki zakres działań ma agencja pracy tymczasowej?

Zakres działań agencji pracy tymczasowej jest szeroki i można podzielić go na różne obszary. W zakresie pośrednictwa agencja pracy tymczasowej prowadzi takie działania, jak:

 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom szukającym pracy,
 • pomoc pracodawcom w znalezieniu pracowników z określonymi kwalifikacjami,
 • pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy,
 • informowanie pracodawców o kandydatach do pracy w związku z daną ofertą,
 • organizacja kontaktów osób poszukujących pracy z potencjalnym pracodawcą,
 • kierowanie osób do pracy za granicą do zagranicznych pracodawców,
 • informowanie pracodawców i kandydatów do pracy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz o możliwych zmianach.

 

W zakresie doradztwa personalnego agencja pracy tymczasowej prowadzi takie działania, jak:

 • analiza zatrudnienia u pracodawców,
 • określanie predyspozycji, kwalifikacji oraz innych niezbędnych cech u kandydatów ubiegających się o określone stanowisko,
 • weryfikacja kandydatów pod kątem wymaganych umiejętności, predyspozycji,
 • wskazywanie sposobów i źródeł pozyskiwania kandydatów na określone stanowisko.

 

W zakresie poradnictwa zawodowego agencja pracy tymczasowej prowadzi takie działania, jak:

 • udzielanie poradnictwa niezbędnego do podejmowania decyzji zawodowych,
 • informowanie o specyfice rynku pracy, o możliwościach odbywania szkoleń i podnoszenia swoich kompetencji,
 • inicjowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie działań aktywizujących do poszukiwania pomocy w znalezieniu zatrudnienia,
 • udzielanie poradnictwa w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz miejsca zatrudnienia,
 • weryfikacja kompetencji i umiejętności kandydatów tak, aby znajdowali oferty dopasowane do ich indywidualnych potrzeb.

 

Agencja pracy tymczasowej realizuje więc szereg różnych działań, które nie ograniczają się tylko do zatrudniania pracownika i przekazywania go pracodawcy.

 

Zalety współpracy z agencją

Zarówno pracodawcy, jak i kandydaci do pracy podejmując współpracę z agencją pracy tymczasowej, zyskują szereg korzyści. W takiej formie zatrudnienia występują trzy podmioty: pracownik, agencja oraz pracodawca. Jakie są zalety zatrudnienia przez agencję dla pracodawców?

 • Minimum formalności – pracodawca decydujący się na współpracę z agencją nie musi zajmować się procesem rekrutacji ani dbaniem o sprawy kadrowe, które rosną wraz ze wzrostem zatrudnianych pracowników. Działania kadrowo-płacowe przejmuje agencja.
 • Zatrudnianie pracowników zagranicznych – zatrudnianie pracowników zagranicznych to często wydłużony proces, który wymaga, np. uprawnień do pobytu i zatrudnienia na terenie danego kraju. Agencja umożliwia zatrudnianie takich kandydatów bez konieczności angażowania wewnętrznego działu HR w długi proces zatrudniania.
 • Szybkie zatrudnianie pracownika – jest szczególnie istotne wtedy, gdy jest to, np. praca tymczasowa lub gdy na danym stanowisku jest duża rotacja albo potrzebny jest pracownik na zastępstwo.

 

Jakie są korzyści dla pracowników?

 • Elastyczne godziny pracy – rozwiązanie idealne, np. dla studentów, którzy chcą pogodzić pracę ze studiami, ale też dla osób, które szukają pracy z elastycznym grafikiem.
 • Dodatkowe pieniądze – elastyczne godziny pracy umożliwiają podjęcie pracy w celu posiadania dodatkowych źródeł dochodu. Dzięki temu nie trzeba zmieniać organizacji swoich codziennych obowiązków i można pracować w dogodnym dla siebie czasie.
 • Szybka rekrutacja – profesjonalna agencja pracy tymczasowej ma doświadczenie w zatrudnianiu pracowników oraz rozeznanie na rynku pracy. Dzięki temu proces rekrutacji przebiega szybko i sprawnie.
 • Pierwsze doświadczenie – zdarza się, że pracodawcy szukają doświadczonych pracowników, dlatego absolwenci bez doświadczenia mają utrudnione zadanie. Agencja pracy tymczasowej umożliwia zdobycie pierwszego doświadczenia w pracy zawodowej.
 • Praca za granicą – agencja kontaktuje kandydatów z zagranicznymi pracodawcami. Wiele ofert publikowanych przez agencje obejmuje nie tylko zatrudnienie, ale też dodatkowe udogodnienia, jak np. transport, pomoc w załatwianiu formalności, a nawet zakwaterowanie.

 

Korzyści ze współpracy z agencją pracy tymczasowej jest wiele zarówno dla kandydatów do pracy, jak i pracodawców. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalistów przy poszukiwaniu pracy.