Case studies Praca tymczasowa

1. Elastyczna odpowiedź na zwiększone zamówienia

Firma z branży technicznej potrzebuje w krótkim czasie dodatkowych pracowników do realizacji zwiększonego wolumenu zamówień, zleca więc GK LeasingTeam zatrudnienie 100 osób do pakowania i wysyłki towaru. 

Szybka realizacja zamówienia

Dzięki własnej bazie kandydatów i doświadczeniu w realizacji dużych projektów rekrutacyjnych, w ciągu 14 dni zespół GK LeasingTeam znajduje kandydatów odpowiadających wskazanemu profilowi, przeprowadza z nimi rozmowy rekrutacyjne, zatrudnia ich oraz przygotowuje do pracy u klienta, m.in. zapewniając szkolenie adaptacyjne oraz przedstawiając pracownikom dokumenty wewnętrzne i przybliżając standardy obowiązujące u pracodawcy-użytkownika.

 

Osiągnięty cel: obniżenie nakładu pracy po stronie klienta i zwiększenie tempa realizacji dodatkowych zamówień

Dzięki szybkiej reakcji i sprawnej koordynacji działań przez zespół GK LeasingTeam, klient realizuje zamówienia w 2 razy szybszym tempie niż gdyby samodzielnie prowadził proces. Projekt kończy się pełnym sukcesem. Klient osiąga dodatkową sprzedaż oraz pozyskuje stałego kontrahenta. Ponadto decydując się na współpracę z GK LeasingTeam klient nie obciąża swoich wewnętrznych struktur, a nakład pracy poświęcony na realizację projektu jest o 92% mniejszy niż gdyby dodatkowe zatrudnienie było realizowane własnymi siłami. 

2. Skuteczne wsparcie przy niestandardowym zamówieniu

Średniej wielkości firma z branży spożywczej współpracuje z siecią hipermarketów. W związku ze zbliżającymi się świętami zobowiązuje się dostarczyć do sklepów zlokalizowanych w całej Polsce dużą ilość wypieków. W trakcie prac okazuje się, że brakuje pracowników do pakowania zamówień, co zagraża terminowej realizacji zlecenia. Firma zleca GK LeasingTeam znalezienie i zatrudnienie pracowników.

Szybkie pozyskanie pracowników mimo wyeksplorowanego rynku pracy

Zespół GK LeasingTeam przeprowadza analizę lokalnego rynku pracy, która wykazuje niedobór kandydatów. W związku z tym firma korzysta z regionalnych baz kandydatów, rekrutuje i zatrudnia pracowników z sąsiedniego rynku pracy, o podwyższonym poziomie bezrobocia. W ciągu 2 dni GK LeasingTeam zapewnia klientowi 150 pracowników z aktualnymi badaniami lekarskimi i książeczkami SANPEPID-u. Jednocześnie pracownicy przez okres 3 tygodni są codziennie dowożeni do firmy z miejscowości oddalonej o 60 km.

 

Osiągnięty cel: wzrost przychodu w firmie, dzięki realizacji zamówienia

Dzięki rozszerzeniu poszukiwań pracowników na regiony o podwyższonym bezrobociu, zespół GK LeasingTeam terminowo pozyskuje zaangażowanych pracowników, co gwarantuje brak rotacji pracowniczej i powodzenie projektu. Zgodnie z informacją od klienta, akcja przyniosła mu w miesiącu marcu około 30% wzrostu przychodu. Dzięki sprawnej realizacji procesu, w przyszłości firma nie tylko otrzyma kolejne zamówienia, ale również chętniej będzie angażować się w nowe projekty.

3. Skuteczne wsparcie w awaryjnej sytuacji

W ostatnim kwartale roku firma z branży elektronicznej otrzymuje od klienta reklamację w związku z błędnie skonfekcjonowanym towarem. Firma zwraca się do GK LeasingTeam o pozyskanie i zatrudnienie pracowników do pilnej realizacji procesu. 

Szybka realizacja procesu

Doświadczony zespół GK LeasingTeam w ciągu tygodnia sekwencyjnie rekrutuje i zatrudnia do realizacji projektu 1500 osób w pełni gotowych do pracy (z zaświadczeniem od lekarza, po odbytym szkoleniu BHP i z odpowiednią odzieżą roboczą), które zgodnie ze wskazówkami i pod nadzorem pracodawcy-użytkownika przygotowują towar. Jednocześnie GK LeasingTeam odpowiada za pełną obsługę kadrowo-płacową pracowników.

 

Osiągnięty cel: terminowa realizacja projektu

Dzięki profesjonalnemu wsparciu GK LeasingTeam, firma zyskuje szybki dostęp do dodatkowych pracowników bez obciążania swojego wewnętrznego zespołu. W ciągu tygodnia pracownicy prawidłowo segregują cały towar, a firma nie odnotowuje strat z tytułu niższej sprzedaży i terminowo realizuje reklamację dla swojego klienta.