Koszty zatrudnienia pracownika w Polsce są horrendalnie wysokie. Wielu pracodawców nie tworzy dodatkowych etatów mimo zapotrzebowania, bo poza pensją dla zatrudnionego musi się liczyć z ogromnymi wydatkami związanymi ze składkami ZUS. Niegdyś koszty zatrudnienia można było zredukować decydując się na umowy cywilnoprawne, przede wszystkim umowę zlecenie. Obecnie nawet ona wiąże się z wysokimi kosztami.

 

Ile tak naprawdę wydaje pracodawca ze względu na zatrudnianie pracowników? Co oprócz typowych kosztów pracy należy uwzględnić w ostatecznej kalkulacji? W jaki sposób ograniczać koszty związane z zatrudnieniem nie rezygnując z wykwalifikowanych pracowników?

 

Koszty zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

Najbardziej pożądaną przez pracowników i najpopularniejszą formą zatrudnienia w Polsce jest umowa o pracę. Regulacje prawne z nią związane wynikają z Kodeksu Pracy. Z wysokich kosztów ponoszonych przez pracodawcę nie zawsze zdają sobie pracownicy. W obszarze ich zainteresowania leży wynagrodzenie netto otrzymywane do ręki. Ale koszty zatrudnienia pracownika są o wiele wyższe – pracodawca musi sięgnąć do kieszeni zdecydowanie głębiej.

 

Poza wynagrodzeniem oraz podatkiem dochodowym, który w praktyce odprowadza pracodawca, do ponoszonych przez niego kosztów należą jeszcze następujące składki:

 • składka emerytalna – 9,76%,
 • składka rentowa – 6,50% ,
 • składki wypadkowe – 1,67%,
 • fundusz pracy – 2,45%,
 • fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – 0,1%,
 • w sumie dodatkowe obciążenia pracodawcy sięgają około 20% wynagrodzenia brutto.

 

W 2021 roku wynagrodzenie minimalne wynosiło 2800 zł brutto. W roku 2022 jego wysokość wzrosła do poziomu 3100 zł brutto. Jednak to nie koniec podwyżek, a w przyszłym roku będą one jeszcze bardziej radykalne. Od 1 stycznia 2023 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie do poziomu 3490 zł, by następnie od 1 lipca osiągnąć wartość 3 600 zł brutto.

 

Przy obecnym minimalnym wynagrodzeniu pracodawca ponosi z tytułu składek dodatkowy koszt w wysokości ponad 616 zł. Z kolei już od lipca 2023 roku przy minimalnym wynagrodzeniu wynoszącym 3 600 zł brutto. Łączny koszt pracodawcy sięgnie 4 337,28 zł, co oznacza 737,28 zł przeznaczanych co miesiąc na obowiązkowe składki.

 

Warto jednak wziąć pod uwagę, że wynagrodzenia minimalne są raczej rzadkością. Specjaliści zarabiają przynajmniej kilka razy więcej. Proporcjonalnie rosną wówczas także pozostałe koszty zatrudnienia pracownika. Jednym słowem, sytuacja pracodawcy nie jest komfortowa..

 

Koszty zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Umowa zlecenie wciąż pozostaje dość popularną formą zatrudnienia, szczególnie wśród pracowników tymczasowych, pracowników sezonowych i pracowników niższego szczebla, gdzie obowiązuje stosunkowo duża rotacja. Kwestię umowy zlecenia reguluje Kodeks cywilny. Część pracodawców wciąż wybiera tę formę zatrudnienia, ponieważ daje ona wyższą elastyczność, na przykład w kwestii zwolnienia pracownika.

 

Jak prezentują się koszty zatrudnienia z tytułu umowy zlecenie? Są one zmienne. Koszty zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie, który nie ukończył 26 roku życia i ma status studenta to jedynie wysokość wynagrodzenia brutto. Podobnie sytuacja prezentuje się w przypadku pracowników, którzy są zatrudnieni w innej firmie, gdzie otrzymują wynagrodzenie w wysokości przynajmniej wynagrodzenia minimalnego. Niestety w pozostałych przypadkach, które stanowią znakomitą większość, pracodawca ponosi dokładnie te same koszty, jak w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę.

 

Koszty pracy związane z umową o dzieło

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku umów o dzieło, które nie są oskładkowane, dlatego jedynym kosztem ponoszony przez pracodawcę jest wynagrodzenie pracownika brutto. Dlaczego w takim razie ten rodzaj umowy cywilnoprawnej nie jest szerzej wykorzystywany w polskich przedsiębiorstwach?

 

Ponieważ umowa o dzieło w żaden sposób nie wiąże pracownika z pracodawcą, a jedynie zobowiązuje go do wykonanie określonego, zawartego w umowie dzieła. Oznacza to w praktyce, że pracownik, który podpisałby taką umowę może realizować dzieło w dowolnym miejscu, nie musi pojawiać się w siedzibie firmy i nie podlega kontroli pracodawcy.

 

Warto wspomnieć, że współczesny rynek pracy jest w dużej mierze rynkiem pracownika i to właśnie zatrudnieni lub potencjalni zatrudnieni mają więcej do powiedzenia przy negocjacji warunków współpracy. Umowa o dzieło nie jest atrakcyjna dla pracowników stałych, a nawet tymczasowych, bo nie gwarantuje im żadnych praw i przywilejów pracowniczych. Obecnie zgodnie ze swoim przeznaczeniem jest wykorzystywana przez profesjonalistów przyjmujących od zleceniodawców konkretne zlecenia.

 

Wysokie koszty zatrudnienia a charakterystyka rynku pracy

Pracodawca, który zastanawia się nad stworzeniem dodatkowych etatów musi wziąć pod uwagę jeszcze inne czynniki. Suche koszty zatrudnienia pracownika to nie wszystko. Współczesny rynek pracy jest przyjazny pracownikom, którzy zazwyczaj mogą wybierać spośród wielu ofert i oczekiwać od pracodawcy dodatkowych benefitów. Należą do nich między innymi Prywatna Opieka Medyczna, dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne czy świadczenia sportowe i inne benefity pozapłacowe.

 

Dodatkowo w kalkulacji warto uwzględnić także wszelkie koszty związane z zapleczem socjalnym, a także obsługą kadrowo-płacową i samą rekrutację pracowników. Utrzymanie działu HR, nawet nielicznego, wymaga stworzenia dodatkowych etatów. Warto pamiętać, że każda rekrutacja wiąże się też z ryzykiem, że nie uda znaleźć się odpowiedniego specjalisty. Na szczęście i przynajmniej to ryzyko i związane z nim koszty można zredukować.

 

Rekrutacje stałe z agencją – to się opłaca

Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega korzyści związane ze wsparciem udzielanym w zakresie rekrutacji przez agencję pracy. Ceniona usługą stały się rekrutacje stałe. Na czym one polegają? Agencja bierze na swoje barki cały proces rekrutacji. Dzięki temu, że wyspecjalizowane firmy zewnętrzne dysponują ogromnym doświadczeniem i bazą kandydatów, prawdopodobieństwo znalezienia w ten sposób odpowiedniego pracownika, który zaakceptuje możliwe do zaoferowania przez pracodawcę warunki, jest znacznie wyższe. Jak wygląda proces rekrutacji stałej?

 

W pierwszej kolejności agencja wraz ze swoim klientem, czyli pracodawcą, dokładnie określają potrzeby i oczekiwania związane z danym stanowiskiem. W ten sposób tworzy się profil idealnego kandydata. W kolejnym etapie agencja zajmuje się poszukiwaniem odpowiednich kandydatów. Do tego celu wykorzystuje własną bazę kontaktów, ale także profesjonalnie przygotowane ogłoszenia zamieszczone na portalach rekrutacyjnych i stronach branżowych. Wstępna selekcja kandydatów odbywa się jeszcze w agencji, co stanowi ogromną oszczędność czasu. To samo dotyczy wstępnych rozmów rekrutacyjnych. W efekcie pracodawca będący klientem agencji otrzymuje listę wskazanych kandydatów. W dalszej kolejności wybranych spośród nich może zrekrutować samodzielnie.

 

Koszty zatrudnienia pracownika a korzyści wynikające z rekrutacji stałych przeprowadzanych przez agencję

Biorąc pod uwagę wysokie koszty zatrudnienia ryzyko dotyczące nieskutecznej rekrutacji staje się jeszcze wyższe. Pracodawca traci czas i zasoby na przeszkolenie zrekrutowanego pracownika, a jeśli po kilku miesiącach okresu próbnego okazuje się, że kandydat nie spełnia oczekiwań, cały proces zaczyna się od nowa. Dlatego rekrutacje stałe przeprowadzane przy pomocy agencji pracy są niezwykle opłacalne.

Najważniejsze korzyści wynikające z rekrutacji stałych przeprowadzanych przez agencję:

 • szybki dostęp do kandydatów prezentujących odpowiednie kwalifikacje;
 • możliwość rekrutacji wśród kandydatów pasywnych, którzy teoretycznie nie poszukują aktualnie pracy, więc nie dotarliby do ogłoszenia;
 • maksymalne ograniczenie czasu przeznaczonego na rekrutację;
 • szybsze wdrożenie nowego pracownika, który posiada już duże doświadczenie;
 • brak konieczności utrzymywania działu HR odpowiedzialnego za rekrutacje, co rekompensuje wysokie koszty zatrudnienia;
 • wsparcie merytoryczne agencji na każdym etapie rekrutacji;
 • rekomendacje doświadczonych rekruterów dotyczące wyboru odpowiedniego kandydata.

 

Wysokie koszty zatrudnienia pracownika w Polsce sprawiają, że nie warto ponosić zbędnego ryzyka związanego z nieudanymi rekrutacjami. Rekrutację stałe w wykonaniu wyspecjalizowanych agencji ograniczają koszty i ryzyko, pozwalają na znalezienie najlepszych specjalistów i przyspieszają sam proces rekrutacji.

 

Część przedsiębiorców narzekających na wysokie koszty pracy może również rozważyć bardziej elastyczne formy zatrudniania pracowników, jeżeli zapotrzebowanie na pracę zmienia się na przestrzeni czasu, albo z różnych powodów etatowy pracownik będzie przez dłuższy czas nieobecny w pracy. Wówczas zasadnym rozwiązaniem okazuje się praca tymczasowa, która ogranicza koszty i formalności po stronie pracodawcy do absolutnego minimum.