Jak przygotować skuteczne CV? Poznaj 5 wskazówek!

Dla kandydata ubiegającego się o pracę, CV to rodzaj wizytówki, która ma zainteresować potencjalnego pracodawcę, przekonać go do rozważenia danej kandydatury w procesie rekrutacji i zaproszenia kandydata na spotkanie. Dlatego tak ważne jest, aby poświęcić czas na odpowiednie przygotowanie tego dokumentu. Trzymanie się pięciu poniższych zasad przy tworzeniu CV wpływa na zwiększenie skuteczności tego narzędzia.


  1. Pamiętaj o logicznej strukturze

CV powinno być przemyślanym dokumentem o logicznej strukturze, która pozwoli przekazać informacje w uporządkowany sposób. W profesjonalnie przygotowanym dokumencie na pewno powinny znaleźć się takie informacje, jak: dane osobowe i kontaktowe, doświadczenie zawodowe, osiągnięcia, umiejętności, wykształcenie, znajomość języków, zainteresowania oraz klauzula ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wskazane informacje najlepiej wyodrębnić jako osobne części, aby rekruter mógł w łatwy sposób znaleźć informacje, których szuka. Opisując swoje doświadczenia warto stosować zasadę tzw. „odwróconej chronologii”, ponieważ potencjalnego pracodawcę zdecydowanie bardziej zainteresuje nasze ostatnie doświadczenie zawodowe niż to sprzed kilku lat. Ważne jest także dbanie o selekcję informacji. Rekrutera niekoniecznie musi interesować stan cywilny kandydata, ale już informacja o okresie czasu, w jakim pracował w danej firmie będzie dla niego bardzo istotna.

 

  1. Dopasuj treść CV do ogłoszenia

Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne CV, dlatego wysyłanie tej samej aplikacji na każde stanowisko może przynieść niezadowalające rezultaty. Zawsze należy zastanowić się, które z posiadanych kompetencji oraz doświadczeń zawodowych będą kluczowe na stanowisku, na które aplikujemy. Przykładowo, jeśli chcesz rozwijać się na stanowisku specjalisty ds. HR i przy tym pracować w firmie z branży finansowej, zamieść w swoim CV tylko te doświadczenia i umiejętności, które będą dla rekrutera podstawą do stwierdzenia, że odnajdziesz się w danej roli. Podkreślenie cech pożądanych na danym stanowisku, czy wskazanie doświadczenia w realizacji określonych projektów, to dla rekrutera najlepszy dowód na to, że nie jesteś przypadkową osobą i dobrze znasz treść ogłoszenia.

 

  1. Określ swój cel zawodowy

Na jedno ogłoszenie o pracę przychodzi czasem nawet kilkaset CV. Nic więc dziwnego, że rekruterzy nie mają czasu starannie analizować każdej aplikacji. W tej sytuacji warto zadbać o wyróżnienie swojej aplikacji na tle innych kandydatów poprzez zamieszczenie na początku dokumentu swojego celu zawodowego. Jeśli CV jest przygotowane pod konkretną ofertę, ważne, aby cel zawodowy był spójny z oferowanym stanowiskiem. Zamieść go zwłaszcza, gdy pracodawca nie wymaga listu motywacyjnego. W ten sposób możesz przekazać mu, dlaczego aplikujesz akurat tutaj i w jakim kierunku chcesz się rozwijać. Najlepiej, aby cel zawodowy był spójny z doświadczeniem, kompetencjami, umiejętnościami i zainteresowaniami. Możesz skupić się na opisaniu celu krótkoterminowego, czyli np. rozwijaniu swoich umiejętności na określonym stanowisku, lub długoterminowego, jak np. rozwój zawodowy w danej branży.

 

  1. Zadbaj o przejrzystość dokumentu

To, jakie wrażenie na rekruterze zrobi nasza aplikacja może zadecydować o tym, czy w ogóle się z nią zapozna, dlatego CV powinno być dopracowane zarówno od strony merytorycznej, jak i wizualnej. O estetyce i przejrzystości dokumentu decyduje nie tylko logiczne podzielenie go na części, ale też odpowiednie wyeksponowanie ważnych informacji. Istotny też jest odpowiedni układ strony, zachowanie marginesów i wyrównanie tekstu do lewej strony, co ułatwia czytanie dokumentu. Ważna jest także konsekwencja w formatowaniu tekstu. Rodzaj i wielkość czcionki, odstępy interlinii, rodzaj punktorów i wyróżnienia w tekście – w całym dokumencie powinny być spójne. Pamiętaj też o odpowiedniej objętości dokumentu – jeśli nie chcesz znużyć rekrutera najlepiej zmieść wszystko na dwóch stronach.

 

  1. Opisując swoje sukcesy odwołuj się do liczb

Ogólne deklaracje dotyczące kompetencji, umiejętności czy przygotowania do pełnienia danych obowiązków nigdy nie są tak przekonujące, jak pokazanie wymiernych rezultatów swojej pracy. Zazwyczaj pracodawcy oczekują, że nowo zatrudniona osoba podniesie efektywność pracy działu czy realizacji projektu, dlatego opisując doświadczenie w CV najlepiej poprzeć je danymi liczbowymi. Przykładowo, jeśli aplikujesz na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży, podaj informację, ilu klientów i w jakim czasie udało Ci się pozyskać dla poprzedniego pracodawcy. Jeśli starasz się o pracę przy organizacji eventu, podaj zwrot z inwestycji, jaki udało się osiągnąć przy realizacji analogicznego projektu.