Umowa o pracę tymczasową

Regulowana ustawą o pracy tymczasowej. Dostęp do tych samych świadczeń, które daje umowa kodeksowa.

 

Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, w którą zaangażowane są 3 strony: pracownik tymczasowy, agencja zatrudnienia i pracodawca-użytkownik. Jak to działa? Podpisujesz umowę o pracę tymczasową z agencją zatrudnienia, która staje się twoim pracodawcą. Agencja zatrudnienia deleguje Cię do wykonywania pracy u swojego klienta, czyli pracodawcy użytkownika. Pod jego kierownictwem wykonujesz swoje obowiązki. Z kolei agencja zatrudnienia, jako twój formalny pracodawca, zajmuje się całą obsługą kadrowo-płacową związaną z twoim zatrudnieniem, czyli nalicza i wypłaca ci wynagrodzenie, rozlicza urlopy, odprowadza zaliczki na podatek dochodowy, składki na ZUS, itd.

 

Dlaczego warto korzystać z tej formy zatrudnienia?

  • możliwość powrotu na rynek pracy i zdobycia doświadczenia zawodowego – zdobądź cenne doświadczenie zawodowe i nowe umiejętności, pracując przy interesujących projektach w różnych firmach i branżach, godząc przy tym pracę zawodową z opieką nad dzieckiem
  • szansa na stałe zatrudnienie – pokaż się pracodawcy-użytkownikowi od jak najlepszej strony, a w momencie, gdy będzie zwiększał stałe zatrudnienie, będziesz sprawdzonym kandydatem
  • dostęp do tych samych świadczeń, co przy kodeksowej umowie o pracę – możesz korzystać z płatnych urlopów wypoczynkowych i zwolnień chorobowych, a Twoje wynagrodzenie regularnie wpływa na konto

 

Umowa o pracę tymczasową różni się od kodeksowej umowy o pracę tym, że jest regulowana przez ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003.166.1608).

 

Zgodnie z ustawą, pracę tymczasową stosuje się w przypadku prac sezonowych, prac okresowych, prac na zastępstwo nieobecnego pracownika oraz prac, w których pracownicy zatrudnieni na stałe nie byliby w stanie wykonać w danym okresie. To rozwiązanie, które sprawdza się zarówno w przypadku pracowników fizycznych, jak i umysłowych, w tym wykwalifikowanych specjalistów.

 

Możliwość wykonywania pracy tymczasowej jest ograniczona czasowo – dla jednego pracodawcy-użytkownika nie można pracować dłużej niż przez 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.

 

Umowę o pracę tymczasową można rozwiązać za wypowiedzeniem, które wynosi:

  • 3 dni, jeśli umowę zawarto na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 1 tydzień (licząc od najbliższej niedzieli), jeśli umowę zawarto na okres dłuższy niż 2 tygodnie.