Case studies Outsourcing procesów i funkcji

1. Szybka realizacja projektu o szerokim zasięgu

Firma z branży transportowej powierza GK LeasingTeam przeprowadzenie procesu kontroli jakości w 140 punktach usługowych, w tym 100 mobilnych, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Celem projektu jest ocena jakości pracy 30 podwykonawców oraz sprawdzenie ich reakcji na sytuację awaryjną. Aby zapewnić rzetelność ocen, kontrole muszą odbyć się we wszystkich miejscach w tym samym czasie. Zrealizowanie tak złożonego projektu własnymi siłami zagraża terminowej realizacji innych procesów, na co firma nie może sobie pozwolić. 

Efektywna realizacja procesu

GK LeasingTeam powołuje zespół złożony z kilku kierowników i koordynatorów, którzy planują i koordynują działania na terenie całej Polski. Dzięki obecności przedstawicieli GK LeasingTeam we wszystkich regionach kraju oraz dostępowi do własnych, lokalnych baz kandydatów, GK LeasingTeam w krótkim czasie zatrudnia pracowników, którzy w ciągu zaledwie 4 dni przeprowadzają 660 kontroli we wszystkich lokalizacjach.

 

Osiągnięty cel: poprawa jakości usług i efektywności dostawców

Dzięki skorzystaniu z doświadczenia i zasobów GK LeasingTeam, firma otrzymuje wyniki kontroli jakości w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Zespół GK LeasingTeam przeprowadza dokładną i obiektywną ocenę procesów i jakości realizacji usług u wszystkich dostawców. Sprawne i rzetelne przeprowadzenie kontroli wpływa na poprawę jakości usług świadczonych przez dostawców, usprawnienie procesów i wymianę nieefektywnych partnerów biznesowych. 

2. Inwentaryzacja w 175 punktach sprzedaży w ciągu 1 dnia

Firma z branży telekomunikacyjnej zleciła GK LeasingTeam przeprowadzenie inwentaryzacji telefonów w 175 punktach sprzedaży, zlokalizowanych na terenie całej Polski. W celu uzyskania rzetelnej oceny stanów magazynowych, kontrole muszą odbyć się we wszystkich lokalizacjach w tym samym czasie, w ciągu jednego dnia. 

Sprawna realizacja procesu

GK LeasingTeam powołuje zespół doświadczonych kierowników i koordynatorów, którzy rekrutują i zatrudniają pracowników, a także planują i nadzorują proces inwentaryzacji na terenie całego kraju. W każdym punkcie pracują po 2 osoby, które skanują kody urządzeń i wprowadzają dane do raportu.

 

Osiągnięty cel: szybki dostęp do rzetelnych informacji o stanach magazynowych w całym kraju

Dzięki powierzeniu zespołowi GK LeasingTeam odpowiedzialności za organizację i nadzór nad projektem, klient nie obciąża swoich wewnętrznych struktur, dzięki czemu może skoncentrować się na kluczowej działalności. Firma oszczędza czas i koszty związane z rekrutacją i zatrudnianiem pracowników, ponieważ to GK LeasingTeam przejmuje odpowiedzialność za ten obszar. Zespół GK LeasingTeam sprawnie nadzoruje proces inwentaryzacji, dzięki czemu klient szybko otrzymuje rzetelne informacje na temat stanów magazynowych w 175 punktach sprzedaży w Polsce.