Case studies Outsourcing kadry IT

1. Stworzenie zespołu IT

Firma z branży technicznej rozpoczynająca działalność w Polsce zleca GK LeasingTeam zbudowanie zespołu 16 specjalistów utrzymania IT: programistów, testerów, specjalistów ds. utrzymania infrastruktury IT, analityków technicznych i biznesowych, architektów rozwiązań oraz team leaderów. GK LeasingTeam realizuje projekt według autorskiej metodologii ASSET® LeasingTeam.

Analiza i strategia
Zespół IT LeasingTeam analizuje oczekiwania klienta wobec profilu idealnego kandydata oraz rynek specjalistów IT. Głównym wyzwaniem okazuje się brak rozpoznawalności klienta na polskim rynku. Na podstawie analizy zespół IT LeasingTeam przygotowuje strategię rekrutacji, kładąc nacisk na budowanie u kandydatów motywacji do pracy w organizacji klienta. Dzięki eksperckiej wiedzy i doświadczeniu branżowemu zespół IT LeasingTeam opracowuje profile kompetencyjne pozwalające na szybkie pozyskanie kandydatów z rynku pracy. Kandydaci na stanowiska juniorów zostają wyłonieni z bazy kandydatów IT LeasingTeam i dzięki współpracy ze szkołami wyższymi. Kandydaci na wyższe stanowiska są pozyskiwani metodą direct search. Kandydaci są weryfikowani poprzez specjalistyczne testy kompetencyjne oraz testy psychologiczne. Dzięki dobraniu odpowiednich metod i narzędzi, konsultanci IT LeasingTeam wyłaniają i rekomendują klientowi kandydatów spełniających oczekiwania. Klient spotyka się z wybranymi osobami i spośród nich wyłania pracowników, którzy zostają zatrudnieni w IT LeasingTeam i rozpoczynają pracę u klienta.

 

Osiągnięty cel: szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów
Dzięki powierzeniu IT LeasingTeam całego procesu, klient w ciągu półtora miesiąca zyskuje dwa ośmioosobowe zespoły projektowe najwyższej klasy specjalistów. 

2. Dostarczenie rozwiązania IT

Zagraniczna firma, po przejściu reorganizacji, zgłasza się do IT LeasingTeam o pomoc w optymalizacji działu utrzymania i rozwoju systemu wspierającego logistykę. Głównym problemem jest rozproszenie wiedzy i kompetencji, ponieważ w ramach tego obszaru klient współpracuje z 8 podwykonawcami o bardzo wyspecjalizowanej wiedzy.

Rozwiązanie
Zespół IT LeasingTeam, złożony z doświadczonych konsultantów, w tym specjalistów IT, analizuje sytuację i identyfikuje przyczyny problemu: różnice kulturowe między podwykonawcami a klientem i niechęć do dzielenia się wiedzą. Rozwiązaniem jest wydzielenie i przekazanie na zewnątrz obszaru utrzymania i rozwoju systemu. Klient powierza IT LeasingTeam odpowiedzialność za realizację usługi i dostarczenie gotowego rozwiązania. Konsultanci IT LeasingTeam we współpracy z klientem określają cele, definiują kluczowe wskaźniki efektywności, wybierają metody i narzędzia oraz ustalają strategię w zakresie negocjacji z podwykonawcami, zawierającą propozycję gwarancji współpracy przez określony czas. Zespół IT LeasingTeam przygotowuje harmonogram wdrożenia i zapewnia klientowi wsparcie na każdym etapie. Proces koordynuje osoba z doświadczeniem w roli team leadera nadzorującego podobne projekty. 

 

Osiągnięty cel: obniżenie kosztów obszaru utrzymania i rozwoju systemu wspierającego logistykę
Dzięki przejęciu odpowiedzialności za obszar przez IT LeasingTeam, klient otrzymuje gwarancję realizacji usługi. Ponadto ustalenie pojedynczego punktu kontaktu (Single Point of Contact) upraszcza strukturę i oszczędza czas zespołu klienta. W ciągu pół roku od rozpoczęcia współpracy koszty utrzymania obszaru są niższe o 18,5%.