Nie pamiętam hasła
Portal LeasingTeam HRM jest nowoczesnym platformą
ułatwiającą komunikację w sprawach kadrowych pracowników

Informujemy, że administratorem danych osobowych pracowników zgodnie z 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). są zatrudniające Państwa spółki z grupy kapitałowej LeasingTeam Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa lub, z którymi łączy pracowników umowa o świadczenie usług. W przypadku, gdy administratorem danych pracowników jest podmiot z grupy kapitałowej LeasingTeam inny niż LeasingTeam Sp. z o.o. administrator powierzył LeasingTeam Sp. z o.o. przetwarzanie danych osobowych pracowników w celach związanych z obsługą kadrowo-płacową. LeasingTeam Sp. z o.o. czuwa aby przechowywane dane osobowe były należycie chronione przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.