Case studies
Outsourcing kadry IT
  • Stworzenie zespołu IT

    Firma z branży technicznej rozpoczynająca działalność w Polsce zleca GK LeasingTeam zbudowanie zespołu 16 specjalistów utrzymania IT: programistów, testerów, specjalistów ds. utrzymania infrastruktury IT, analityków technicznych i biznesowych, architektów rozwiązań oraz team leaderów. GK LeasingTeam realizuje projekt według autorskiej metodologii ASSET® LeasingTeam.

  • Dostarczenie rozwiązania IT

    Zagraniczna firma, po przejściu reorganizacji, zgłasza się do IT LeasingTeam o pomoc w optymalizacji działu utrzymania i rozwoju systemu wspierającego logistykę. Głównym problemem jest rozproszenie wiedzy i kompetencji, ponieważ w ramach tego obszaru klient współpracuje z 8 podwykonawcami o bardzo wyspecjalizowanej wiedzy.

 Powrót