Case studies
Outsourcing procesów i funkcji
  • Szybka realizacja projektu o szerokim zasięgu

    Firma z branży transportowej powierza GK LeasingTeam przeprowadzenie procesu kontroli jakości w 140 punktach usługowych, w tym 100 mobilnych, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Celem projektu jest ocena jakości pracy 30 podwykonawców oraz sprawdzenie ich reakcji na sytuację awaryjną. Aby zapewnić rzetelność ocen, kontrole muszą odbyć się we wszystkich miejscach w tym samym czasie. Zrealizowanie tak złożonego projektu własnymi siłami zagraża terminowej realizacji innych procesów, na co firma nie może sobie pozwolić. 

  • Inwentaryzacja w 175 punktach sprzedaży w ciągu 1 dnia

    Firma z branży telekomunikacyjnej zleciła GK LeasingTeam przeprowadzenie inwentaryzacji telefonów w 175 punktach sprzedaży, zlokalizowanych na terenie całej Polski. W celu uzyskania rzetelnej oceny stanów magazynowych, kontrole muszą odbyć się we wszystkich lokalizacjach w tym samym czasie, w ciągu jednego dnia. 

 Powrót