Oddziały

Grupa Kapitałowa LeasingTeam

Marynarska - Business Park - Taśmowa 7 budynek C, 02-677 Warszawa

 +48 22 460 50 00 |  biuro@leasingteam.pl

Oddział Poznań

ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 75/21, 60-523 Poznań

 +48 602 332 140 |  poznan@leasingteam.pl

Oddział Wrocław

ul. Kurkowa 12, 50-210 Wrocław

 + 48 71 758 28 20 |  wroclaw@leasingteam.pl

Oddział Katowice

ul. Warszawska 10, 40-006 Katowice

 + 48 506 229 728 |  katowice@leasingteam.pl

Oddział Białystok

ul. Św. Rocha 5/201A, 15-879 Białystok

 + 48 85 874 99 40 |  bialystok@leasingteam.pl

Oddział Kraków

ul. Bytomska 1/3, 30-075 Kraków

 +48 515 107 711 |  krakow@leasingteam.pl

Oddział Gdańsk

Al. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk

 +48 66 881 99 30  |  gdansk@leasingteam.pl

Oddział Radom

ul. Moniuszki 6B, lok. LU1, 61-565 Radom

 + 48 506 229 720 |  dop@leasingteam.pl

CPC Consulting

ul. Kurkowa 12, 50-210 Wrocław

 +48 71 336 07 25 |  sekretariat@cpcgroup.pl

IT LeasingTeam

Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 +48 22 460 50 00 |  office@itlt.pl

LeasingTeam Professional

u. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 +48 22 460 50 00 |  biuro@leasingteam.pl

* Biura in-house i klienci LeasingTeam Group