Wszelkie zmiany w kodeksie pracy stanowią wyzwanie dla pracodawców. Dotyczy to szczególnie działów HR, których liczba obowiązków zwiększa się ze względu na konieczność analizy zmian legislacyjnych oraz dostosowywanie płac do nowego prawa. Jakie są zmiany w kodeksie pracy w 2022 roku? Co będzie wyzwaniem dla specjalistów do spraw kadr i płac?

 

Nowa rzeczywistość na rynku pracy

Prace nad zmianami w Kodeksie Pracy prowadzone są już od początku pandemii. To właśnie COVID – 19 przyczynił się do wzrostu liczby nowych przepisów w obszarze prawa pracy. Skąd nowelizacja w 2022 roku? Wynika to z konieczności dostosowania krajowego ustawodawstwa do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Dyrektywy te dotyczą przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów. Obydwie z nich wprowadzone muszą zostać na początku sierpnia 2022 roku. Zwiększenie liczby obowiązków dla działu kadr i płac może być przeciążeniem dla zatrudnionych pracowników. Wtedy z pomocą przyjść może leasing pracowniczy, który pozwoli rozdzielić dodatkowe zadania na większą liczbę osób.

 

Najważniejsze zmiany w przepisach

Nowelizacja kodeksu pracy obejmuje szereg różnych zmian. Jakich obszarów będą dotyczyć?

  • Urlop rodzicielski – przewiduje się wydłużenie urlopu rodzicielskiego, obecnie jest są to 32 lub 34 tygodnie. W przypadku jednego dziecka będzie to okres 41 tygodni, a ciąża mnoga to 43 tygodni. Urlop rodzicielski w wymiarze dwóch miesięcy przyznany będzie ojcu dziecka. Nie będzie mógł on jednak przekazać urlopu matce dziecka, a niewykorzystany urlop przepadnie. Dodatkowo ojciec będzie miał też możliwość wykorzystania całego czteromiesięcznego urlopu w przypadku, gdy matka dziecka nie nabywa uprawnienia do urlopu rodzicielskiego.

 

  • Wysokość zasiłku macierzyńskiego – wysokość zasiłku macierzyńskiego w okresie trwania urlopu rodzicielskiego wynosić ma 70% podstawy wymiaru zasiłku.

 

  • Urlop opiekuńczy – po zmianach, osoby zatrudnione na umowę o pracę będą mogły skorzystać z 5 dni urlopu opiekuńczego. Należy jednak pamiętać, że do skorzystania z urlopu konieczne będzie złożenie wniosku urlopowego z trzydniowym wyprzedzeniem.
  • Elastyczna organizacja pracy – dotyczyć będzie pracy w niepełnym wymiarze godzin, elastycznego rozkładu pracy na przykład przerywanego czy indywidualnego, a także telepracy. Przysługiwać będzie rodzicom dzieci do ósmego roku życia oraz osobom, które ze względów medycznych zapewniają pomoc swojej rodzinie lub innym zamieszkującym w tym samym gospodarstwie domowym.

 

  • Dodatkowa praca dla rodziców dzieci do ósmego roku życia – obecnie praca w godzinach nadliczbowych, przerywany system pracy, praca poza stałym miejscem zatrudnienia czy nocne zmiany mogą odbywać się tylko za zgodą osoby zatrudnionej. Dotyczy to osób opiekujących się dziećmi do czwartego roku życia, a po zmianach zostanie wydłużone dla rodziców dzieci do ośmiu lat.

 

  • Warunki zatrudnienia – nastąpi rozszerzenie informacji warunków zatrudnienia między innymi o szkolenia organizowane przez firmę oraz długość płatnego urlopu. Będzie to też obejmować leasing pracowniczy do krajów Unii Europejskiej, jak również delegowanie pracowników poza kraje wspólnoty.

 

  • Zwolnienie od pracy w przypadku siły wyższej – pracownikowi będzie przysługiwało zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni w roku kalendarzowym na przykład z powodu wypadku czy spraw rodzinnych związanych z chorobą. W czasie trwania zwolnienia pracownik zachowa prawo do 50 % wynagrodzenia. Będzie ono jednak liczone tak, jak za czasu urlopu wypoczynkowego.

 

  • Zatrudnienie u innego pracodawcy – możliwe będzie równoległe zatrudnienie u innego pracodawcy. Jednocześnie wprowadzony zostanie zakaz gorszego traktowania z tego tytułu.

 

  • Okres próbny – zmiany przewidują konieczność wprowadzenia współmierności okresu próbnego zarówno do zakładanego czasu trwania umowy o pracę na czas określony jak i do rodzaju pracy. Pracodawca będzie mógł też zawrzeć umowę na okres próbny ponownie z tą samą osobą, jeśli będzie on wykonywał inny rodzaj pracy.

 

  • Wypowiedzenie umowy na czas określony – po wprowadzeniu zmian takie wypowiedzenie będzie musiało zostać uzasadnione. Brak odpowiedniego uzasadnienia lub naruszenie obowiązujących przepisów prawa umożliwi pracownikowi ubieganie się o odszkodowanie oraz przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach.

 

Wyzwania dla pracodawców

Nowelizacja kodeksu pracy oznaczać będzie dla pracodawców stawanie wobec nowych wyzwań. Mają oni jednak kilka możliwości na ułatwienie prowadzenia działań firmy po wprowadzeniu zmian. Przede wszystkim skorzystać mogą z pomocy profesjonalistów. Agencja Pracy Warszawa może zapewnić nie tylko leasing pracowniczy czy zatrudnianie obcokrajowców, ale też usługi kadrowo – płacowe. To właśnie dział kadr i płac będzie najbardziej obciążony zmianami w kodeksie pracy w 2022 roku. Zastosowanie outsourcingu w tym zakresie minimalizuje ryzyko popełniania błędów do zera i nie wymaga dużych nakładów finansowych. W przypadku skomplikowanych przepisów prawnych warto korzystać z pomocy specjalistów.