Praca tymczasowa to świetne rozwiązanie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Tym pierwszym pozwala uzupełnić braki kadrowe powstające, np. w przypadku dłuższej nieobecności pracownika czy wzmożonej ilości zamówień. Tym drugim pozwala zdobywać cenne doświadczenie i sezonowo dorabiać. Dowiedz się, jak powinno wyglądać zatrudnianie pracowników tymczasowych, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

 

Zatrudnianie pracowników tymczasowych – podstawy

Zgodnie z prawem praca tymczasowa polega na wykonywaniu zadań:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym,
 • takich, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe,
 • takich, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez użytkownika.

 

Zatrudnianie pracowników tymczasowych nazywa się również leasingiem pracowników, ponieważ polega na „wynajmowaniu” siły roboczej od innego podmiotu – agencji pracy tymczasowej. W związku z tym w procedurze biorą udział trzy podmioty:

 • pracownik tymczasowy,
 • agencja pracy tymczasowej,
 • pracodawca użytkownik.

 

Agencja zawiera dwie umowy – jedną z pracownikiem, a drugą z pracodawcą użytkownikiem. Formalnie to agencja jest pracodawcą wynajmowanego pracownika i realizuje większość związanych z tym obowiązków. Praca tymczasowa może być świadczona zarówno w ramach stosunku pracy, jak i na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wówczas mówi się o kierowaniu do pracy tymczasowej osób niebędących pracownikami.

 

Ograniczenia w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Praca tymczasowa jest wykorzystywana przede wszystkim w tych sektorach, w których są potrzebni mało wykwalifikowani pracownicy. Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach związanych z jej stosowaniem. Pracownik tymczasowy nie może:

 • być jednocześnie zatrudniony przez pracodawcę użytkownika,
 • wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej,
 • wykonywać pracy wymagającej uzbrojenia w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, które wymagają uzyskania pozwolenia,
 • zastępować pracownika, który uczestniczy w strajku,
 • zajmować stanowiska, na którym w ciągu ostatnich 3 miesięcy zatrudniony był inny pracownik i rozwiązano z nim stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Umowa o pracę tymczasową musi być zawarta na czas określony. Praca tymczasowa nie może zastępować stałej pracy. Łącznie jeden pracownik może wykonywać pracę tymczasową na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w 36-miesięcznym okresie, niezależnie od rodzaju podpisanej umowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Limit może być w ramach wyjątku podniesiony do 36 miesięcy, ale tylko wtedy, gdy pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły pracę obejmującą zadania należące do nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

 

Co po zakończeniu umowy pracy tymczasowej?

Pracownik tymczasowy może po upływie czasu obowiązywania umowy pracy tymczasowej uzyskać zatrudnienie u pracodawcy użytkownika. Wówczas podpisuje z nim zupełnie nową umowę, a wszelkie dotychczasowe ustalenia są nieważne. Pracodawca użytkownik ma też obowiązek informowania pracowników tymczasowych o stanowiskach pracy, na które prowadzona jest rekrutacja.

 

Zatrudnianie pracowników tymczasowych – dlaczego warto?

Zatrudnianie pracowników tymczasowych niesie za sobą wiele korzyści dla pracodawcy. Przede wszystkim jest doskonałym sposobem na uzupełnienie wakatów wynikających z nieobecności pracowników (np. na skutek problemów zdrowotnych) lub wzmocnienie zasobów ludzkich w okresach wzmożonej pracy. Dzięki szybkiej i prostej rekrutacji pozwala w elastyczny sposób dostosowywać się do aktualnych potrzeb i zmian na rynku pracy. Ponadto zatrudniając pracownika tymczasowego:

 • większość obowiązków formalnych jest przerzucona na agencję zatrudnienia, co pozwala minimalizować koszty,
 • przy likwidacji stanowiska nie trzeba wypłacać pracownikowi tymczasowemu odprawy,
 • nie trzeba martwić się koniecznością przekształcania umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • można skorzystać z krótkiego czasu wypowiedzenia i możliwości zwolnienia pracownika bez podania przyczyny,
 • można otrzymać odszkodowanie od agencji w przypadku wyrządzenia pracodawcy użytkownikowi szkody przez pracownika tymczasowego podczas wykonywania pracy,
 • nie trzeba się martwić o większość kwestii kadrowo płacowych ani o administrowanie danymi osobowymi pracownika tymczasowego – tego rodzaju obowiązki należą bowiem do agencji.

 

Oczywiście zatrudnianie pracowników tymczasowych wiąże się też z pewnymi obowiązkami i ryzykiem, ale ich skala jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku tradycyjnego zatrudnienia.

 

Pracownik tymczasowy – jak go pozyskać?

Jesteś zainteresowany zatrudnieniem pracowników tymczasowych? Skorzystaj z usług doświadczonej agencji, takiej jak Leasing Team, a cała procedura będzie prosta i przyjemna. Uzupełnij braki kadrowe i ciesz się minimum kosztów oraz odpowiedzialności. Zadbamy o to, by dotarli do Ciebie pracownicy idealnie spełniający wymagania. Zajmiemy się całym procesem rekrutacji, przygotujemy korzystną dla wszystkich stron umowę o pracę tymczasową i zadbamy o większość formalności. Zapraszamy do współpracy!