CV jest wizytówką kandydata, która decyduje o jego udziale w procesie rekrutacji. Dotyczy to również specjalistów IT, którzy mimo bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, wciąż muszą konkurować o najciekawsze oferty. Stosowanie się do ogólnych zasad tworzenia CV oraz zamieszczenie informacji poświadczających wiedzę i doświadczenie w IT mogą zwiększyć szansę kandydata na zdobycie wymarzonej pracy.

Profesjonalnie przygotowane CV jest formą pierwszego kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Od zawartych w nim informacji a także estetycznego i nowoczesnego wyglądu zależy czy kandydat zostanie zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. Warto więc poświęcić trochę czasu na jego staranne przygotowanie. Jeżeli osoba aplikująca będzie pamiętała o zamieszczeniu w nim kluczowych informacji, stanie się ono furtką do zdobycia wymarzonego stanowiska. Oto elementy, które według eksperta IT LeasingTeam powinny się znaleźć w CV.
 
Dane osobowe

W górnej części CV kandydat powinien zamieścić podstawowe dane takie jak imię i nazwisko oraz kontakt, czyli numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania. Bardzo częstym błędem jest zamieszczanie w CV nieprofesjonalnego adresu e-mail, w którym zamiast imienia i nazwiska pojawia się zdrobnienie bądź ksywka. Natomiast adres e-mail wykorzystywany w takim dokumencie jak CV powinien być profesjonalny i najczęściej zaczynać się od imienia i nazwiska np. imie.nazwisko@gmail.com. Zamieszczanie informacji na temat stanu cywilnego, posiadania dzieci czy też wieku nie jest wymagane

Górna część dokumentu jest również właściwym miejscem, aby zaznaczyć, jaką formę pracy preferuje kandydat, zdalną czy na miejscu, oraz w jakim terminie może zacząć pracę u nowego pracodawcy. W rekrutacjach na stanowiska IT są to bardzo istotne informacje, ponieważ najczęściej kandydaci są poszukiwani od zaraz a ich praca, zwłaszcza, gdy są programistami, może być wykonywana zdalnie. Wielu chętnie korzysta z tej możliwości, uznając pracę zdalną za istotny benefit – wyjaśnia Sandra Olchowik, Specjalista ds. Rekrutacji IT w IT LeasingTeam.

Zdjęcie

Zamieszczenie zdjęcia w CV może nie jest obowiązkowe, za to zawsze mile widziane przez pracodawców. Warto zadbać, aby było to zdjęcie formalne, biznesowe. Fotografie z wakacji czy imprez lepiej zostawić na inne okazje.
 
Informacje o sobie

Jest to miejsce, w którym kandydat może napisać kilka istotnych informacji na swój temat. Na pewno warto pokazać, dlaczego zależy mu na danym stanowisku, podkreślić mocne strony np. opisać specjalistyczną wiedzę, znajomość określonych języków programowania, lata doświadczenia w danej dziedzinie bądź branży i nakreślić kierunek, w którym chciałby się rozwijać. Jeżeli kandydat zaaplikował na stanowisko do firmy, która znajduje się poza jego miejscem zamieszkania, warto napisać, że jest otwarty na relokację.

Wykształcenie

W informacji o wykształceniu powinny znaleźć się takie dane jak daty rozpoczęcia i zakończenia nauki w kolejności chronologicznej zaczynając od najnowszych, nazwy uczelni i szkół, kierunki oraz zdobyte stopnie naukowe. Jeśli dana osoba posiada odpowiednie wykształcenie, ale dopiero zaczyna zdobywać doświadczenie zawodowe, warto najpierw umieścić w CV informację o edukacji, a następnie o doświadczeniu. Natomiast, gdy kandydat ma już bogate doświadczenie, natomiast nie ma odpowiedniego wykształcenia, powinien zamienić tę kolejność. 

Doświadczenie zawodowe

Przebieg kariery zawodowej jest najistotniejszym punktem w CV, dlatego na jego przygotowanie warto poświęcić najwięcej czasu i uwagi. Kandydat powinien zamieścić tutaj takie informacje jak nazwy pracodawców, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, ułożone chronologicznie, zawsze od ostatniego miejsca pracy, nazwy stanowisk oraz zakres obowiązków. W tym miejscu można pochwalić się swoimi osiągnięciami.

Dodatkowe aktywności w postaci wolontariatu, praktyk, udział w akcjach charytatywnych, członkostwo w stowarzyszeniach czy przynależność do kół studenckich również są formą zdobywania doświadczenia zawodowego i warto o nich wspomnieć. Zwłaszcza, gdy kandydat dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową – komentuje Sandra Olchowik z IT LeasingTeam.

Projekty

Jeśli kandydat pracuje projektowo, powinien zebrać wszystkie informacje na temat wykonanych projektów w jednym miejscu i opisać zakres prac oraz technologie, które zostały wykorzystane do ich wykonania. Lista zrealizowanych projektów będzie doskonałym świadectwem jego doświadczenia i umiejętności.

Umiejętności

W branży IT opis umiejętności ściśle wiąże się z technologiami. W zależności od stanowiska, na które kandydat aplikuje, niezbędny będzie opis stopnia znajomości m.in. języków programowania, baz danych, systemów operacyjnych, analizy oraz zarządzania.

Kursy, szkolenia, certyfikaty

Posiadanie bądź nie posiadanie certyfikatu może mieć zasadniczy wpływ na wybór danego kandydata przez pracodawcę. Osoby o podobnych kwalifikacjach odróżnią się od konkurencji właśnie ukończonymi kursami i posiadanymi certyfikatami.

W opisie szkolenia powinny znaleźć się informacje o dacie i miejscu, w którym się odbyło, jego temacie i uzyskanym certyfikacie. Jeśli szkolenie było prowadzone przez osobę znaną w branży to można też dodać imię i nazwisko osoby prowadzącej.

Znajomość języków obcych

Znajomość określonych języków obcych coraz częściej pojawia się w wymaganiach na różne stanowiska w branży IT. Poziom znajomości języka określa skala od A1 do C2. Wystarczy wpisać język, który znamy i obok dopisać odpowiednie oznaczenie, które określi nasz poziom. Znajomość języków potwierdzają również odpowiednie certyfikaty językowe, których posiadanie jest dla firm dużym atutem, dlatego warto się nimi pochwalić w CV.

Zainteresowania

Ogólniki takie jak książka, film niewiele wnoszą do CV a zainteresowania mogą być dodatkowym miejscem, w którym pokazujemy, że nasza praca jest również naszym hobby. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej często pada prośba, aby kandydat powiedział kilka słów o sobie.

Jeśli w CV kandydat napisze, że interesuje się nowymi technologiami, może zostać zapytany o to w jaki sposób rozwija swoją wiedzę na ten temat, jakie strony internetowe odwiedza oraz do jakich magazynów sięga – komentuje Sandra Olchowik.

Długość CV

W przypadku CV specjalistów IT nie obowiązuje zasada dwóch stron. Długość dokumentów aplikacyjnych jest uzależniona od posiadanego doświadczenia, zakresu obowiązków i liczby projektów zrealizowanych przez kandydata. CV osoby z wieloletnim stażem pracy w realizacji projektów IT może zajmować nawet kilkanaście stron. Pełna informacja na temat doświadczenia jest dla rekrutera najlepszym świadectwem umiejętności i wiedzy danej osoby, zwiększającym jej szansę na zdobycie pracy.

Dodatkowe informacje

W tym miejscu kandydat może dodać linki do prac i projektów zamieszczonych w Internecie, stron internetowych, profili na Goldenline czy Linkedin bądź też bardziej specjalistycznych portali jak Github.

Klauzula

W każdym CV musi znaleźć się zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Standardowa formuła brzmi: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych, Dz. Ust Nr 133 poz. 883).” W niektórych ogłoszeniach wymagane są zmodyfikowane formuły np. zawierające nazwę firmy. Jeżeli pracodawca wymaga zmodyfikowanej formuły, należy ją wstawić do CV.

Gdy CV będzie już gotowe warto je dokładnie przeczytać i poprawić ewentualne błędy ortograficzne, gramatyczne czy literówki. Należy również pamiętać o dopasowaniu dokumentów aplikacyjnych do konkretnej oferty. Warto, aby w życiorysie pojawiły się sformułowania, słowa i zwroty podobne do tych zawartych w ogłoszeniu.

Zapisując CV kandydat powinien wybrać format pliku, który nie sprawia problemu przy otwieraniu oraz nazwać go imieniem i nazwiskiem np. imie_nazwisko_stanowisko.pdf

Tak przygotowane CV można wysłać w odpowiedzi na oferty prac, które zainteresowały kandydata.