Jakich umiejętności i wiedzy wymaga od pracowników Przemysł 4.0? Czy załogi i menedżment polskich firm są gotowe na cyfrową rewolucję? Jak zarządzać procesami w cyfrowym otoczeniu? Na te pytania odpowiedzi szukali uczestnicy dyskusji „Zarządzanie i kompetencje”, zorganizowanej w ramach konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach. Jedną z ekspertek zaproszonych do debaty była Andżelika Majewska wiceprezes zarządu LeasingTeam Group.W panelu udział wzięli także Małgorzata Dobrowolska z Centrum Przemysłu 4.0, Tomasz Haiduk – prezes zarządu w Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, Dominika Kawala – dyrektor zakładów 3M SuperHub, Rafał Kerger – dziennikarz ekonomiczny i redaktor naczelny WNP.pl, Agnieszka Politańska – członek zarządu i dyrektor ds. rozwoju pracowników w firmie ASTOR, Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a także Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Katarzyna Śledziewska – dyrektor zarządzająca DELab na Uniwersytecie Warszawskim.– Aby organizacja się rozwijała, powinniśmy przyzwyczajać siebie i swoje kadry do permanentnej zmiany. Często powtarzany frazes „jedyne, co jest w życiu pewne, to zmiana” staje się praktyką, którą powinniśmy stosować w naszych firmach – mówiła Andżelika Majewska. – Wspomnianą filozofię wprowadziliśmy w LeasingTeam Group, tak wewnętrznie, jak i we współpracy z klientami, i promujemy ciągłe zmiany, nawet malutkimi kroczkami, na wszystkich szczeblach organizacji. Cały czas powtarzam, że zmiany powinny towarzyszyć w organizacji od zawsze; powinny być stałym procesem. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której do analogowej organizacji wprowadzamy szybko rozwiązanie digitalowe. Wydaje się to praktycznie niemożliwe. Ludzie nie są przygotowani do tak gwałtownej zmiany – dodawała.Wiceprezes LeasingTeam Group podkreślała dużą rolę menadżerów i podległych im pracowników. – Najpierw do zmiany przekonany musi być menadżer, mający za sobą zespół, w którym to przekonanie zaszczepi. Co cechuje menadżerów w obszarze digitalizacji? Przede wszystkim wiedza i otwartość, brak obaw przed niepewnością dnia następnego. Menadżer musi mieć pełne zaufanie do zarządu. Musi całkowicie utożsamiać się z organizacją – twierdziła Andżelika Majewska. – Zmian można oczywiście dokonać ludźmi z zewnątrz, którzy przyjdą w roli ekspertów. Uważam jednak, że zdecydowanie bardziej efektywnym rozwiązaniem, lepszym dla organizacji, jest zmiana dokonana poprzez menadżerów z wewnątrz, ewentualnie przy wsparciu ekspertów – zapewniała.– Podstawowym założeniem każdej organizacji jest rozwój. Ewolucja, a nie rewolucja. Ta ewolucja dokonuje się na naszych oczach właśnie przez tę ciągłą zmianę. Dlatego bardzo istotne jest przyzwyczajanie menadżerów do tego, że będziemy mierzyć nowe parametry, wprowadzać nowe rozwiązania, skracać nasze procesy technologiczne etc. Nie możemy oczywiście zapominać o dużej roli właściwej komunikacji – w tej sytuacji dialogu z menadżerami i pytania ich o to, w jaki sposób te zmiany chcieliby wprowadzić – zaznaczała Andżelika Majewska.Konferencja Nowy Przemysł 4.0 towarzyszyła zaplanowanej w tym samym czasie konferencji Tech and Job oraz targom TOOLEX. Grupa LeasingTeam była partnerem instytucjonalnym wydarzenia.