Skuteczna rekrutacja pracowników, zwłaszcza do dużych i rozpoznawalnych firm, bywa niezwykle trudna. Nierzadko na jedno ogłoszenie odpowiadają tysiące kandydatów, zwłaszcza w przypadku stanowisk niewymagających specjalistycznych kompetencji. Czasami jednak nawet oferty na stanowiska specjalistyczne cieszą się dużą popularnością, np. ze względu na renomę miejsca pracy lub atrakcyjne warunki zatrudnienia. I choć mogłoby się wydawać, że im więcej aplikacji, tym lepiej – niekoniecznie tak jest. Przejrzenie setek CV i wyselekcjonowanie tych najciekawszych, najlepiej rokujących osób, to prawdziwe wyzwanie. Rekruterzy wypracowali jednak skuteczne metody na selekcję ofert i rekrutację pracowników, którzy faktycznie się do danej pracy nadają.

 

Jak pozyskać dobrych kandydatów do swojego przedsiębiorstwa w procesie rekrutacji i selekcji pracowników?

W przypadku rekrutacji jawnych zazwyczaj pierwszym krokiem do zebrania CV od potencjalnych kandydatów jest umieszczenie ogłoszenia na jednym z popularnych portali do szukania pracowników. Samo dodanie ogłoszenia wiąże się z drobnymi kosztami, od kilkudziesięciu do kilkuset złotych i koszt ten jest stały, czyli nie jest pobierane dodatkowe wynagrodzenie za to, że właśnie przez dany portal znajdzie się pracownika. Jakość aplikacji z tego typu ogłoszeń bywa bardzo różna. Nierzadko poszukujący pracy wysyłają swoje CV na wszystkie możliwe ogłoszenia, aby tylko ktoś się do nich odezwał, co wprowadza chaos i niepotrzebnie wydłuża proces selekcjonowania ofert. Z tego powodu firmy posiadające wewnętrzny dział HR lub mający budżet na zaangażowanie w proces tzw. head-hunterów (czyli łowców głów) często całkowicie rezygnują z wystawiania tego typu ogłoszeń, ponieważ sami posiadają wykwalifikowanych specjalistów do poszukiwania odpowiednich kandydatów. Jednak wszystkie pracownicze portale internetowe okazują się nieocenione w przypadku szukania stażystów, praktykantów lub specjalistów niższego szczebla, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na rynku pracy i nie mają doświadczenia w poszukiwaniu wymarzonej posady.

 

W przypadku posiadania w strukturze firmy rekruterów lub outsourcingu usług rekrutacyjnych, dobrym pomysłem jest skorzystanie z innych metod rekrutacji, np. poprzez aktywne poszukiwanie kandydatów przez media społecznościowe (np. LinkedIn lub Golden Line), a także metodą Direct Search. W ten sposób można “wyciągnąć” pracownika z innej firmy i zaoferować mu objęcie posady w Twoim przedsiębiorstwie. Najciekawsi kandydaci z rynku nierzadko jednak wykazują się dużą lojalnością i jeśli faktycznie nie zostanie im przedstawiona bardzo dobra i konkurencyjna oferta, nie będą chętni do prowadzenia rozmowy o zmianie pracy. Jeśli jednak pracodawca szuka pracownika do relacji, który pchnie rozwój firmy do przodu, jest to zdecydowanie najlepsza opcja rekrutacji.

 

W sytuacji, gdy przez pracodawcę poszukiwane są osoby do pracy tymczasowej lub sezonowej, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z firm pośredniczących, które oddelegują do wykonywania zadań odpowiednie osoby. Samodzielna rekrutacja oraz obsługa kadrowa zazwyczaj wiążą się dla takich zatrudniających z niepotrzebnymi kosztami, których w ten sposób można uniknąć. 

 

Jak znaleźć kandydata idealnego w procesie rekrutacji i selekcji pracowników?

Niezależnie od tego, jak doszło do zgłoszenia się kandydatów na dane stanowisko, będzie trzeba wyselekcjonować ze zgłoszeń te najlepiej rokujące. Pierwszą rzeczą, którą należy sprawdzić, jest CV – na tym etapie może dojść jeszcze jeden dokument, jakim jest list motywacyjny. Im dokładniej odpowiada ono na treść ogłoszenia i im więcej informacji pokrywa się z “profilem idealnym” szukanego pracownika, tym lepiej. Najłatwiej jest zastosować podczas selekcji metodę oceny punktowej 0-10. Im więcej punktów kandydat uzyska, tym większe szanse na to, że spełni się w nowej roli oraz znak, że warto zaprosić go na dalsze etapy rekrutacyjne.

 

Kolejnym krokiem selekcji powinna być rozmowa telefoniczna lub testy rekrutacyjne, sprawdzające zgodność informacji z CV ze stanem faktycznym. Jeśli, np. kandydat napisał, że komunikuje się biegle w języku angielskim, warto zadać mu pytanie w tym języku, aby sprawdzić, jak zareaguje i czy podejmie rozmowę. Jeśli będzie unikał danego tematu lub odmówi wykonania testu, prawdopodobnie informacje z CV nie są prawdziwe.

 

Właściwa rozmowa rekrutacyjna powinna skupiać się na doświadczeniach, trudnościach, mocnych i słabych stronach oraz aspiracjach, a także rozwiewać wszelkie pytania formalne danego kandydata. Ciekawym rozwiązaniem w przypadku większości branż może być zorganizowanie dnia próbnego, jako ostatniego etapu rekrutacji, podczas którego kandydat na pracownika będzie mógł wykazać się znajomością branży i umiejętnościami miękkimi, a przy okazji poznać potencjalne środowisko pracy.

 

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników to w dużej mierze sztuka zwracania uwagi na detale. Podstawą jest jednak zastanowienie się, jakie umiejętności są kluczowe na danym stanowisku, a które tylko mile widziane. Dzięki temu rekrutujący będą wiedzieli, na co położyć największy nacisk podczas rozmowy z kandydatami oraz jakie umiejętności oceniać wyżej od innych.