Black Friday, czyli czarny piątek, to dzień dużych zniżek i rabatów, nie tylko w tradycyjnych sklepach. Jest to swoiste święto konsumentów, które choć ma amerykański rodowód, z roku na rok zrzesza w Polsce coraz liczniejsze grono sprzedawców i usługodawców oferujących rabaty. W ramach czarnego piątku również w LeasingTeam przygotowaliśmy promocję, dzięki której Twoja firma niższym kosztem zyska większą elastyczność i z większym bezpieczeństwem wejdzie w 2021 rok.

 

 

>>> Na czym polega praca tymczasowa i dlaczego warto poszukiwać pracowników tymczasowych za pośrednictwem agencji?

 

>>> Wyślij zapytanie ofertowe. Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania

 

REGULAMIN PROMOCJI - "10% ZNIŻKI NA PRACĘ TYMCZASOWĄ"

 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady akcji promocyjnej pod nazwą „Black Friday – 10% zniżki na rekrutacje tymczasowe” („Promocja”).

2. Organizatorem akcji jest LeasingTeam Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-677), ul. Taśmowa 7C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246710; NIP: 123‑10‑69‑185, REGON: 140357370, kapitał zakładowy: 300.000,00 zł (zwany dalej „Organizatorem”).

3. Promocja umożliwia otrzymanie rabatu w wysokości 10% na marżę/narzut LeasingTeam na usługę pracy tymczasowej przez pierwsze 2 miesiące współpracy.

4. Promocja obowiązuje od 23 listopada 2020 od godziny 00:00 do 31 grudnia 2020 do godziny 23:59. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji.

5. Warunkiem skorzystania z promocji jest podpisanie do dnia 31.12.2020 umowy na usługę pracy tymczasowej i złożenie zamówienia na co najmniej 6 osób (każda na min. 160 rbh miesięcznie) na okres nie krótszy niż 4 miesiące.

6. Promocją mogą być objęci tylko nowi klienci podpisujący umowę na usługę pracy tymczasowej.

7. W celu skorzystania z promocji konieczne jest rozpoczęcie realizacji zamówienia w pierwszym kwartale 2021 roku. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozumiane jest jako start zatrudnienia pracowników tymczasowych.

8. Jeśli klient zrezygnuje z realizacji zamówienia wcześniej niż po 4 miesiącach współpracy, otrzyma fakturę wyrównującą zgodną z wysokością udzielonego rabatu. Klient składając zamówienie i korzystając z Promocji, oświadcza, że zapoznał się i zgadza się z tym zapisem, tym samym nie jest wymagana zgoda klienta na wystawienie wspomnianej faktury.

9. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.

10. Zamówienia zgodne z Promocją będą realizowane zgodnie z powyższym Regulaminem

11. Wszelkie spory związane z niniejszą promocją rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

>>> Wyślij zapytanie ofertowe. Nasi eksperci odpowiedzą na Twoje pytania