Wiele polskich przedsiębiorstw działa w branżach, które charakteryzują się dużą sezonowością. Oznacza to, że braki kadrowe pojawiają się tylko i wyłącznie w niektórych okresach roku. Dzieje się tak między innymi w rolnictwie, turystyce, hotelarstwie, ogrodnictwie, gastronomii czy w branży budowlanej. Z tego powodu przedsiębiorcy nie opłaca się utrzymywać szerokiej kadry pracowników przez 12 miesięcy, a ewentualne problemy z brakiem rąk do pracy rozwiązują wówczas pracownicy sezonowi, o ile na lokalnym rynku pracy są wystarczająco dostępni. Kandydaci do pracy sezonowej to zazwyczaj osoby zainteresowane właśnie taką formą zatrudnienia, a w ich rekrutacji bardzo często przydaje się pomoc agencji pracy tymczasowej.

 

Czym dokładnie jest praca sezonowa w świetle polskiego prawa? Jak znaleźć kandydatów do pracy sezonowej i dlaczego przedsiębiorcy często korzystają w tym zakresie z pomocy agencji pracy? W jaki sposób znaleźć pracowników sezonowych z zagranicy i dopełnić wszelkich formalności związanych z ich zatrudnieniem? Czy praca sezonowa liczy się do emerytury? Wyjaśniamy!

 

Kim jest pracownik sezonowy?

Pracownicy sezonowi, w tym pracownicy ze Wschodu i Ukrainy są od lat obecni na polskim rynku. Chociaż polskie prawo nie określa do końca, czym jest praca sezonowa, łatwo się domyślić, że dotyczy ona pracowników zatrudnianych w branżach takich jak rolnictwo, gastronomia, turystyka czy hotelarstwo, gdzie zwiększone zapotrzebowanie na ręce do pracy pojawia się tylko przejściowo w wybranych porach roku. Wówczas przedsiębiorcy proponują pracę sezonową zainteresowanym kandydatom.

 

Pracownik sezonowy to osoba zatrudniona we wspomnianych sektorach w ramach pracy tymczasowej, która wynika właśnie z sezonowości, czyli zależności pracy od pory roku i czynników zewnętrznych, do których się dopasowuje. W zakresie pracy sezonowej można jedynie znaleźć wyrok Sądu Najwyższego z 1986 roku, w którym wspomniano właśnie o sezonowości, porze roku i warunkach atmosferycznych. Dodatkowo pracę sezonową przewidziano w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Praca sezonowa stanowi tam jedną z głównych przesłanek do zatrudniania pracowników w ramach pracy tymczasowej.

 

Jak zatrudnić pracownika sezonowego?

Pracownicy sezonowi mogą być zatrudniani przez pracodawców na rozmaitych zasadach, do których zalicza się między innymi umowa o pracę na czas określony bądź umowy cywilnoprawne, na przykład umowa zlecenie. Pracownikowi i pracodawcy zależy na skorzystaniu z najbardziej atrakcyjnej dla obu stron formy zatrudnienia.

 

W przypadku umowy o pracę na czas określony w polskim prawie pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia pracownika na czas nieokreślony, jeśli łączny czas trwania umów przekroczy 33 miesiące lub zostaną podpisane trzy kolejne umowy z rzędu. Jednak zapis ten nie obejmuje pracowników sezonowych. Pracę sezonową traktuje się w polskim prawie inaczej – pracodawca w tym przypadku nie zobowiązany przedstawić  pracownikowi stałej umowy.

 

Dość popularnym rozwiązaniem jest również zatrudnianie pracowników sezonowych na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jednak należy pamiętać, że umowa zlecenie również nie jest idealną formą współpracy na pracę sezonową, ponieważ warunki wykonywanej pracy nie podlegają wówczas Kodeksowi Pracy a Cywilnemu, a pracownik nie jest obligatoryjnie zabezpieczony przez ubezpieczenie zdrowotne oraz prawa pracownicze.

 

Zatrudnienie sezonowych pracowników przez agencję pracy

Pracownicy sezonowi są obecnie bardzo często zatrudniani przez pracodawcę za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Zasady dotyczące pracy tymczasowej doskonale sprawdzają się, gdy pracodawca działa sezonowo, w branży takiej jak rolnictwo czy gastronomia, jak również w turystyce. Skorzystanie z tego rozwiązania opłaca się wszystkim stronom, ponieważ zwiększone zapotrzebowanie na ręce do pracy może być szybko zaspokojone.

 

Przez cały okres stosunku pracy pracownicy sezonowi pozostają zatrudnieni przez agencję, dlatego firma oszczędza na obsłudze pracowników sezonowych pod względem kadrowo-płacowym. Również formalności związane z rozpoczęciem pracy leżą po stronie agencji, która przygotowuje odpowiednie dokumenty. Z kolei pracownicy sezonowi to osoby, którym najbardziej zależy na takiej właśnie pracy, ponieważ z racji różnych obowiązków nie poszukują aktualnie stałego zatrudnienia. Przy pomocy agencji pracy tymczasowej można również zatrudnić cudzoziemca.

 

Zatrudnienie pracowników sezonowych z Ukrainy

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy jako pracowników sezonowych stało się od niedawna łatwiejsze. Odbywa się ono na uproszczonych zasadach, przy czym nie jest już dalej wymagane zezwolenie typu S. Nie ma zatem przeszkód podczas zatrudnienia, o ile ukraińscy kandydaci posiadają zaświadczenie o legalnym pobycie stałym lub czasowym lub przybyły do Polski po 24 lutego 2022 roku.

 

Kto wydaje zezwolenie na pracę sezonową?

Jest jednak wciąż kilka formalności, o których pracodawca musi pamiętać. Pracodawca jest zobowiązany, by w ciągu 14 dni zgłosić powiatowemu urzędowi pracy o nowozatrudnionych osobach z Ukrainy. Dla tych, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego jest to jedyny sposób zgłoszenia zatrudnienia, także w przypadku pracy sezonowej. Niezależnie od formalności i faktu, że specjalne zezwolenie nie jest konieczne, zatrudnianie pracowników sezonowych z Ukrainy przez agencję pracy może być najwygodniejszym rozwiązaniem dla pracodawcy.

 

Czy praca sezonowa w Polsce liczy się do emerytury?

Pracownikom sezonowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, jak również zatrudnionym przez agencję pracy tymczasowej przysługują, podobnie jak pracownikom etatowym te same prawa – w tym prawo do urlopu i otrzymywania wynagrodzenia jak pracownicy etatowi. Praca sezonowa zobowiązuje pracodawcę (najczęściej agencję) do opłacania pełnych składek ZUS, w tym również emerytalnej, rentowej i zdrowotnej. Dlatego praca sezonowa liczy się do emerytury, o ile nie jest wykonywana na zasadzie umowy o dzieło.