Wiele gałęzi gospodarki charakteryzuje się sezonowością. Przychody i możliwość ich osiągania rozkładają się w ciągu roku bardzo nierówno. Wystarczy wspomnieć o turystyce, branży remontowej czy rolnictwie. Taki stan rzeczy sprawia, że w niektórych miesiącach roku w przedsiębiorstwach potrzeba rąk do pracy, podczas gdy w innych w biznesie panuje zastój i utrzymywanie etatów jest nieopłacalne.

 

W tak działających w branżach od lat ogromną rolę odgrywają pracownicy sezonowi zatrudniani wtedy, gdy są niezbędni. Na polskim rynku coraz częściej są to pracownicy pochodzący z zagranicy i zatrudniani z pomocą agencji pracy tymczasowej. Na czym dokładnie polega praca sezonowa? Jakie przynosi korzyści? Dlaczego przedsiębiorstwom opłaca się zatrudniać w niej osoby pochodzące z zagranicy?

 

Założenia pracy sezonowej

Za pracę sezonową najczęściej uważasz się stosunek pracy trwający nie dłużej niż 9 miesięcy. Pracownicy sezonowi pojawiają się przede wszystkim w branżach, w których zapotrzebowanie na pracę jest zmienne w skali roku. Do takich branż należą między innymi:

 • turystyka, 
 • rolnictwo, 
 • branża budowlana, 
 • hotelarstwo, 
 • gastronomia.

Ponadto, pracownicy sezonowi bywają zatrudniani na zastępstwo, gdy z jakiegoś powodu, na przykład urlopu macierzyńskiego, etat pozostaje tymczasowo nieobsadzony. Współpraca z pracownikami sezonowymi może odbywać się na rozmaitych zasadach. Często chodzi o umowę o pracę na czas określony – dopóki dane stanowisko jest potrzebne lub osoba wcześniej go zajmująca nie wróci do pracy. Zwykle pracownik sezonowy dostaje w takiej sytuacji identyczne warunki finansowe i pozostałe warunki zatrudnienia, jak osoba którą zastępuje. Jedyna różnica polega na tym że umowa zostaje podpisana na czas określony.

 

Praca tymczasowa może również odbywać się na podstawie umów cywilnoprawnych. Często dzieje się tak w przypadku krótkich stosunków pracy, na przykład w gastronomii działającej w popularnych destynacjach turystycznych, gdzie zapotrzebowanie istnieje przez około 3 miesiące, albo w rolnictwie w trakcie zbiorów. Kolejnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej, która jest w stanie natychmiast dostarczyć pracowników o odpowiednich kompetencjach.

 

Pracownicy sezonowi – korzyści

Praca sezonowa przynosi przedsiębiorstwom ogromne korzyści. Przedsiębiorstwo oszczędza mnóstwo pieniędzy, ponieważ nie musi utrzymywać zbędnych etatów przez cały rok. Daje to wyższy poziom elastyczności finansowej. Pracownicy sezonowi zazwyczaj nie oczekują stabilnego zatrudnienia – zależy im na uczciwym zarobku i są w stanie zaakceptować umowy cywilnoprawne. Kolejna korzyść polega na elastyczności zatrudnienia – nie we wszystkich branżach można z dużym wyprzedzeniem przewidzieć zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych – bywa ono zależne choćby od pogody. Na szczęście pracowników tymczasowych można zrekrutować w ekspresowym tempie.

 

Rekrutacja pracowników z zagranicy do pracy sezonowej

Polski rynek pracy przeszedł w ostatnich latach ogromne zmiany. Stosunkowo niski poziom bezrobocia sprawia, że obecnie nieco trudniej znaleźć odpowiednich pracowników sezonowych. Znaczna część Polaków może pochwalić się stabilnym zatrudnieniem na etacie, dlatego tymczasowe stosunki pracy nie są dla nich szczególnie atrakcyjne, podobnie jak wynagrodzenia. Jednak powstało na rynku lukę doskonale wypełnia rekrutacja pracowników z zagranicy – przede wszystkim ze wschodu – Ukrainy, Białorusi, Armenii czy Gruzji, ale również z Azji.

 

Pracownicy sezonowi z zagranicy świetnie spełniają swoją rolę w kilku powodów. Bardzo często przyjazd do Polski ma dla nich charakter ściśle zarobkowy. Po wykonaniu swoich obowiązków planują powrót do kraju. W ten sposób są mocno zmotywowani do pracy i chętni do brania nadgodzin, jeśli zachodzi taka potrzeba. Wynagrodzenia oferowane w Polsce są dla nich atrakcyjne w porównaniu do lokalnych. Co ważne, w tej grupie nie brakuje osób o różnych kwalifikacjach i profilu zawodowym. Z łatwością można znaleźć pracowników fizycznych, magazynowych, ale również specjalistów. Jedyną barierą dla zatrudniania pracowników z zagranicy do prac sezonowych bywa biurokracja. Chociaż nie ma zbyt wielu przeszkód prawnych, formalności związane z zatrudnieniem pracownika z zagranicy mogą potrwać nawet miesiąc.

 

Pracownicy sezonowi przy wsparciu agencji pracy tymczasowej

Dlatego bardzo wiele przedsiębiorstw zatrudniając pracowników sezonowych korzysta z pomocy agencji pracy tymczasowej. Takie rozwiązanie ma ogromne zalety, do których należą:

 • brak konieczności prowadzenia rekrutacji – dzięki temu pracownicy są dostępni szybciej, bo rekrutacja stoi po stronie agencji, która dysponuje bazą pracowników,
 • brak konieczności tworzenia nowych etatów – w ten sposób przedsiębiorstwo oszczędza,
 • szeroka baza kandydatów o zróżnicowanych kwalifikacjach – dzięki agencjom łatwo można znaleźć odpowiednich pracowników,
 • brak obsługi kadrowo-płacowej – tym obszarem całkowicie zajmuje się agencja,
 • dodatkowe koszty – zatrudnienie pracowników z agencji pracy tymczasowej wchodzi w skład kosztów przedsiębiorstwa, co redukuje opodatkowanie,
 • pełna obsługa pracowników po stronie agencji – przedsiębiorstwo nie musi martwić się o zakwaterowanie, transport i ubezpieczenie pracowników tymczasowych.

Pracownicy sezonowi są niezbędni w wielu branżach. Przedsiębiorstwa korzystają z nich również stając u progu większych projektów przy ograniczonych własnych mocach przerobowych. Dzięki agencjom pracy tymczasowej rozwiązanie jest bardzo elastyczne i działa doskonale.