Polska gospodarka jest jedną z najsilniejszych w Europie. Stabilny system bankowy, stały wzrost wartości wskaźnika PKB oraz odporność na wahania na rynkach finansowych sprawiają, że jest to dobre miejsce do lokowania inwestycji. Przejrzyste regulacje prawne oraz wewnętrzna polityka państwa stanowią istotną wartość dla firm chcących prowadzić interesy w Polsce. Czynnikami sprzyjającymi pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych jest rosnąca wartość handlu zagranicznego, duży popyt wewnętrzny oraz niskie koszty zatrudnienia.

Pobierz raport w PDF