Proces rekrutacji zależny jest nie tylko od stanowiska, na które prowadzony jest nabór, ale też od struktury organizacyjnej danej firmy, jej wielkości czy też charakteru. Znalezienie odpowiedniego kandydata posiadającego niezbędne kwalifikacje i wpisującego się osobowościowo w strukturę firmy bywa wyzwaniem. Rekrutacja to jednak tylko jeden z etapów poszukiwania i przyjmowania pracowników do pracy. Jak skutecznie rekrutować? Podpowiadamy.

 

Rekrutacja – czym jest i jakie są jej rodzaje?

W najprostszym ujęciu rekrutacja stanowi pierwszy etap poszukiwań kandydatów do pracy. Jej celem jest zebranie grupy osób, które spełnią wymagania do pracy na określonym stanowisku.

 

Opisać i podzielić proces rekrutacji można na wiele różnych sposobów, w zależności od przyjętych kryteriów. Jednym z nich jest stopień zaangażowania pracodawcy w poszukiwanie nowych pracowników – wyróżnia się wtedy następujące rodzaje rekrutacji:

 • pasywne – nie wymagają praktycznie żadnych działań ze strony pracodawcy. Kandydaci sami wysyłają dokumenty aplikacyjne do danej firmy, nawet jeśli nie jest aktualnie prowadzony proces rekrutacyjny. Do form biernych zaliczają się również sytuacje, kiedy obecni pracownicy firmy polecają swoich znajomych jako kandydatów na dane stanowisko,
 • aktywne, bezpośrednie – wymagają podjęcia działań przez pracodawcę. Żeby znaleźć pracownika, firma może opublikować ogłoszenie, np. w portalu internetowym, prasie czy w mediach społecznościowych. Im więcej publikacji, tym większy nakład pracy ze strony pracodawcy,
 • pośrednie – wygodny rodzaj rekrutacji, z której pracodawcy coraz chętniej korzystają. Dlaczego? Poszukiwanie pracowników zleca się firmie zewnętrznej, która przejmuje na siebie wszystkie obowiązki związane z procesem poszukiwania odpowiednich kandydatów. Ten rodzaj sprawdza się doskonale, szczególnie kiedy jest to rekrutacja kandydatów z zagranicy, których zatrudnianie bywa bardziej czasochłonne.

 

Istnieją różne rodzaje rekrutacji, a powyższe z nich to tylko ogólny podział. Jakie rodzaje rekrutacji można jeszcze spotkać? Na przykład rekrutację wewnętrzną, zewnętrzną, ogólną lub segmentową. Proces poszukiwania nowego pracownika jest złożony i wymaga podejmowania szeregu różnorodnych działań.

 

Jakie są metody rekrutacji?

Obecnie rekruterzy do poszukiwania kandydatów do pracy mogą wykorzystywać różne metody działania. Zarówno rodzaje rekrutacji, jak i metody zależą od specyfiki danej branży oraz struktury i charakteru danej firmy. Wśród najczęściej spotykanych metod rekrutacji znaleźć można:

 • ogłoszenia o pracę – to jedna z często wykorzystywanych metod. Informację o prowadzonym naborze publikuje się zazwyczaj na różnego rodzaju portalach internetowych lub w prasie,
 • portale/fora branżowe – dotyczy przede wszystkim pracowników specjalizujących się w konkretnych dziedzinach, którzy udzielają się na forach branżowych w roli ekspertów. Takie działania ułatwiają znalezienie specjalistów w danej branży,
 • media społecznościowe – coraz więcej firm aktywnie działa w mediach społecznościowych i nawiązuje tam kontakty z użytkownikami. Zamieszczanie postów rekrutacyjnych zwiększa grono potencjalnych odbiorców,
 • firmy zewnętrzne – rekrutacja prowadzona może być we współpracy z firmą zewnętrzną lub headhunterem,
 • poszukiwania bezpośrednie – prowadzone najczęściej w przypadku poszukiwania osób na stanowiska kierownicze lub specjalistyczne. Dotyczy przede wszystkim kandydatów pasywnych, którzy nie szukają nowej pracy,
 • rekomendacje – metoda opiera się na poszukiwaniu kandydatów poprzez polecenia obecnych pracowników.

 

Jak znaleźć dobrego kandydata?

Rekrutacja to nie tylko publikowanie ogłoszeń na portalach internetowych, to też selekcja kandydatów poprzez analizę aplikacji, testy (np. językowe), rozmowy, zadania rekrutacyjne czy też weryfikację referencji. W niektórych firmach kandydaci zapraszani są na dzień próbny. Proces rekrutacji wymaga poświęcenia mu wiele czasu i energii. Dlatego alternatywną dla prowadzenia własnych działań może być podjęcie współpracy z agencją pracy tymczasowej. Kiedy warto skorzystać z outsourcingu?

 

 • Pracownik na zastępstwo – poszukiwanie pracowników tymczasowych może być niezbędne, np. w przypadku dużej rotacji na danym stanowisku lub w razie konieczności zastąpienia pracownika, który przebywa na urlopie macierzyńskim, długim zwolnieniu, czy też z innych przyczyn jest długo nieobecny w pracy. Umowa o pracę tymczasową zapewnia też krótszy okres wypowiedzenia i umożliwia rozwiązanie umowy w dogodnym momencie.
 • Praca tymczasowa – branże, które charakteryzuje sezonowość, mogą potrzebować dużej liczby pracowników w szybkim czasie. Agencje posiadają zazwyczaj bazy pracowników, które są na bieżąco aktualizowane, co znacznie ułatwia znalezienie odpowiedniego personelu.

 

Decydując się na szukanie kandydatów we własnym zakresie, pamiętać należy o przygotowaniu ogłoszenia dopasowanego do branży oraz o określeniu kogo się szuka. Proces rekrutacyjny jest procesem złożonym, dlatego bez wystarczającego doświadczenia, wiedzy i czasu warto skorzystać z pomocy profesjonalistów.