W wielu przedsiębiorstwach zdarzają się sytuację, w których należy zatrudnić dodatkowych pracowników, np. ze względu na zwiększoną produkcję, specjalne zlecenie czy sezonową działalność. Jednak tymczasowe zatrudnienie wiąże się dodatkowymi kosztami rekrutacji i utrzymania pracownika. Alternatywnym rozwiązaniem, które pomoże zredukować te koszty, jest leasing pracowniczy, oferowany m.in. przez LeasingTeam. Dowiedz się, czym dokładnie jest ta usługa i jak wygląda w praktyce.

 

Leasing pracowniczy – co to takiego?

Leasing pracowniczy jest formą współpracy między trzema podmiotami – przedsiębiorstwem, agencją pracy tymczasowej i pracownikiem. Firma, która jest zainteresowana zatrudnieniem dodatkowej siły roboczej, zgłasza się do specjalnej agencji, która wykorzystuje swoje zasoby i umożliwia przedsiębiorstwu „wypożyczenie” potrzebnego im pracownika na określony okres czasu lub do momentu zrealizowania konkretnego zadania.

 

Istnieje jeszcze inna forma leasingu pracowniczego, w której to jedna firma wypożycza drugiej firmie swojego pracownika, na zasadzie udzielenia mu bezpłatnego urlopu – podobnie jak w przypadku agencji tymczasowej na określony czas lub do ukończenia wymaganego zadania. By współpraca doszła do skutku, dany pracownik musi wyrazić pisemną zgodę na dokonanie takiej wymiany – żadna firma nie może mu tego narzucić. Wówczas stosunek pracy pracownika w macierzystej firmie zostaje zawieszony na czas powrotu z urlopu.

 

W praktyce prezentuje się to w następujący sposób:

Firma  A, w której zatrudniony jest pracownik, dochodzi do porozumienia z firmą B, na jakich warunkach ma się odbyć jego wypożyczenie. Firma A daje pracownikowi bezpłatny urlop, na podstawie Art. 1741. § 1. KP. by ten mógł przez określony czas pracować u pracodawcy B.

 

Leasing pracowniczy a praca tymczasowa

Usługa wypożyczanie pracownika nie posiada żadnych konkretnych regulacji w polskim prawie poza wymienionym wcześniej artykułem. W żadnych przepisach nie pojawia się wyrażenie „leasing pracowniczy”.

 

Nieco inaczej sprawa przedstawia się w przypadku pracy tymczasowej. W tej formie zatrudnienia stosuje się przepisy Ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Według niej praca tymczasowa to:

 

„[…} wykonywanie na rzecz danego pracodawcy / użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań: a) o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub b) których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę / użytkownika nie byłoby możliwe, lub c) których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę / użytkownika”1.

 

Ustawa ta określa, że pracownik dla jednego pracodawcy / użytkownika może wykonywać usługi łącznie przez 18 miesięcy, jednak w okresie, który obejmuje następne 36 miesięcy. W przypadku, w którym wypożyczony pracownik zastępuje osobę, która jest zatrudniona na stałe w danym przedsiębiorstwie, maksymalny czas pracy u jednego pracodawcy wynosi 36 miesięcy.

 

Zalety leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy to usługa, która gwarantuje przedsiębiorstwu wiele wymiernych korzyści. Do największych zalet należą:

  • odciążenie zasobów firmy – „wypożyczając” pracownika nie musisz przejmować się kwestiami rekrutacji, wypłacania wynagrodzeń, składkami i innymi formalnościami – wszystkim zajmie się wybrana agencja pracy tymczasowej,
  • elastyczna struktura zatrudnienia – dzięki wykwalifikowanej agencji możesz dopasować poziom zatrudnienia do aktualnych potrzeb w przedsiębiorstwie,
  • oszczędność czasu i kosztów – decydując się na zatrudnienie pracownika poprzez agencję, oszczędzasz zarówno czas, który byłby Ci potrzebny na przeprowadzenie rekrutacji i prowadzenie dokumentacji pracownika, jak i pieniądze, które należałoby przeznaczyć na cały proces,
  • dostęp do konkretnych specjalistów – agencja posiada zasób wykwalifikowanych specjalistów o wymaganych umiejętnościach, w związku z czym nie musisz poświęcać swoich zasobów do poszukiwania osoby o pożądanych kompetencjach,
  • Try & Hire – zyskujesz możliwość sprawdzenia danego pracownika w środowisku firmowym, przed zatrudnieniem go na stałe lub utworzeniem nowego stanowiska, co dodatkowo redukuje koszty rekrutowania go na rynku pracy,
  • gwarancja ciągłości produkcji – Twoja firma przeżywa oblężenie związane z zamówieniami i potrzebujesz dodatkowych pracowników praktycznie z dnia na dzień? Agencja zapewnia Ci nawet kilkudziesięciu wykwalifikowanych specjalistów, którzy gwarantują terminowość oraz nieprzerwaną produkcję.

 

Czy leasing pracowniczy się opłaca?

Jeśli zależy Ci na szybkim znalezieniu pracownika o konkretnych kompetencjach, to leasing pracowniczy lub praca tymczasowa są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Korzystanie z usług wykwalifikowanej i profesjonalnej agencji, jak LeasingTeam, gwarantuje, że Twoje przedsiębiorstwo dostanie odpowiednią pomoc, gdy będzie tego potrzebowało, a Ty nie będziesz musiał przejmować się formalnościami. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się sam, jakie to wygodne!