LeasingTeam Sp. z o.o.

Niewidzialny wkład
w biznes Klienta

Dzięki nam skoncentrujesz się
na kluczowych zagadnieniach
dla Twojej firmy
Niewidzialny wkład
w biznes Klienta
Nasze rozwiązania
czynią Twoją firmę
bardziej konkurencyjną

Niewidzialny wkład
w biznes Klienta

Nasze rozwiązania
wspierają procesy biznesowe
Twojej organizacji
Niewidzialny wkład
w biznes Klienta
Korzystając z naszych doświadczeń
podniesiesz wydajność
i obniżysz koszty

Niewidzialny wkład
w biznes Klienta

Wykonujemy swoją pracę tak
aby Twoja firma mogła się rozwijać
Niewidzialny wkład
w biznes Klienta
Twój klucz do szybkiego
reagowania na zmiany

Niewidzialny wkład
w biznes Klienta

Nasze rozwiązania zwiększają
zdolności biznesowe Twojej firmy

LeasingTeam Provider Sp. z o. o.

LeasingTeam Provider świadczy usługi pracy tymczasowej, które zapewniają organizacjom dynamiczne dostosowanie zatrudnienia do zmieniających się potrzeb biznesowych. Elastyczne formy zatrudnienia, dopasowane do potrzeb klientów pozwalają na optymalizację kosztów. LeasingTeam Provider pozyskuje, zatrudnia, w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, w swoich strukturach i oddelegowuje do pracy u swoich partnerów pracowników, zgodnie z aktualnymi potrzebami.

 • Zarząd Spółki

  MACIEJ MAJEWSKI – PREZES ZARZĄDU

  Od 12 lat na czele Grupy Kapitałowej LeasingTeam, która stale zwiększa swoje udziały, skutecznie rywalizując z globalnymi koncernami na polskim rynku outsourcingu HR. Odpowiada za zarządzanie, wytyczanie i realizację strategii spółek Grupy Kapitałowej LeasingTeam. Nadzoruje najważniejsze transakcje i kontroluje ekspansję biznesu, realnie wpływającą na wzrost udziału w rynku.
  Studiował Informatykę i Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, ukończył również podyplomowe studia z zakresu zarządzania w IESE Bussines School w Barcelonie.

  ANDŻELIKA MAJEWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

  Od 2004 roku nadaje strategiczny kierunek spółkom z Grupy Kapitałowej LeasingTeam. Odpowiada za rozwój i kontakty z klientami, których wspiera we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań HR. Wdraża nowoczesne narzędzia i modele zatrudniania, które umożliwiają organizacjom zwiększenie wydajności i przyspieszenie rozwoju biznesu.
  Absolwentka Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim a także studiów Executive MBA organizowanych przez Maastricht University. Uczestniczka Advanced Management Program w IESE Business School.

  zwiń
 • Informacje rejestrowe

  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000283892 , NIP 9512225965 , REGON 141067561, Wysokość kapitału zakładowego 100.000,00 zł

  zwiń
 • Kontakt

  LeasingTeam Provider Sp. z o. o.
  Marynarska Business Park
  ul. Taśmowa 7, Budynek C
  02-677 Warszawa
  Tel.: + 48 22 460 50 00
  biuro@leasingteam.pl

  zwiń

LeasingTeam Sp. z o. o.

Marynarska Business Park
ul. Taśmowa 7, Budynek C
02-677 Warszawa
Tel.: + 48 22 460 50 00

biuro@leasingteam.pl