LeasingTeam Sp. z o.o.

Niewidzialny wkład
w biznes Klienta

Dzięki nam skoncentrujesz się
na kluczowych zagadnieniach
dla Twojej firmy
Niewidzialny wkład
w biznes Klienta
Nasze rozwiązania
czynią Twoją firmę
bardziej konkurencyjną

Niewidzialny wkład
w biznes Klienta

Nasze rozwiązania
wspierają procesy biznesowe
Twojej organizacji
Niewidzialny wkład
w biznes Klienta
Korzystając z naszych doświadczeń
podniesiesz wydajność
i obniżysz koszty

Niewidzialny wkład
w biznes Klienta

Wykonujemy swoją pracę tak
aby Twoja firma mogła się rozwijać
Niewidzialny wkład
w biznes Klienta
Twój klucz do szybkiego
reagowania na zmiany

Niewidzialny wkład
w biznes Klienta

Nasze rozwiązania zwiększają
zdolności biznesowe Twojej firmy

Finance B2B Sp. z o. o.

Finance B2B jest spółką, która dostarcza dedykowane dla instytucji finansowych rozwiązania optymalizujące koszty. Finance B2B pozyskuje dla organizacji i zarządza pracownikami specjalizującymi się w sprzedaży usług finansowych, na stanowiskach konsultantów contact center i średniej kadry zarządzającej. Głównymi partnerami Finance B2B są lokalne oddziały globalnych instytucji finansowych.

 • Zarząd Spółki

  MACIEJ MAJEWSKI – PREZES ZARZĄDU

  Od 12 lat na czele Grupy Kapitałowej LeasingTeam, która stale zwiększa swoje udziały, skutecznie rywalizując z globalnymi koncernami na polskim rynku outsourcingu HR. Odpowiada za zarządzanie, wytyczanie i realizację strategii spółek Grupy Kapitałowej LeasingTeam. Nadzoruje najważniejsze transakcje i kontroluje ekspansję biznesu, realnie wpływającą na wzrost udziału w rynku.
  Studiował Informatykę i Zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, ukończył również podyplomowe studia z zakresu zarządzania w IESE Bussines School w Barcelonie.

  ANDŻELIKA MAJEWSKA – PROKURENT

  Od 2004 roku nadaje strategiczny kierunek spółkom z Grupy Kapitałowej LeasingTeam. Odpowiada za rozwój i kontakty z klientami, których wspiera we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań HR. Wdraża nowoczesne narzędzia i modele zatrudniania, które umożliwiają organizacjom zwiększenie wydajności i przyspieszenie rozwoju biznesu.
  Absolwentka Marketingu i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim a także studiów Executive MBA organizowanych przez Maastricht University. Uczestniczka Advanced Management Program w IESE Business School.

  zwiń
 • Informacje rejestrowe


  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000333620, NIP 5222923630, REGON 141900355, Wysokość kapitału zakładowego 52.500,00 zł

  zwiń
 • Kontakt


  Finance B2B Sp. z o. o.
  Marynarska Business Park
  ul. Taśmowa 7, Budynek C
  02-677 Warszawa
  Tel.: + 48 22 460 50 00
  biuro@financeb2b.pl

  zwiń

LeasingTeam Sp. z o. o.

Marynarska Business Park
ul. Taśmowa 7, Budynek C
02-677 Warszawa
Tel.: + 48 22 460 50 00

biuro@leasingteam.pl