Srebrny Certyfikat CSR dla LeasingTeam

LeasingTeam przeszedł z sukcesem, przeprowadzony w maju 2017 r. przez globalną agencję EcoVadis, audyt Corporate Social Responsibility. Spółka otrzymała Srebrny Certyfikat CSR.

Audyt przeprowadzony przez EcoVadis zbadał poziom społecznej odpowiedzialności biznesu LeasingTeam. Proces certyfikacji objął następujące obszary: ochrona środowiska, kwestie pracownicze i społeczne a także etykę w praktykach biznesowych i zakupowych. Firma znalazła się w gronie 30% najwyżej ocenionych organizacji, które w swojej działalności kierują się zasadami CSR. Agencja EcoVadis, bada i wspiera realizację CSR w ponad 30 tys. organizacji w 110 krajach.

Więcej informacji: www.ecovadis.com.