O rekrutacji pracowników ze Wschodu w CCIFP

W II kwartale 2017 r., w ramach "Klubu HR", którego organizatorem jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), odbyły się dwa spotkania na temat rekrutacji i zatrudniania pracowników ze Wschodu, które poprowadził Andrzej Trela, Prezes Zarządu Go West & Co.

W II kwartale 2017 r., w ramach "Klubu HR", którego organizatorem jest Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), odbyły się dwa spotkania na temat rekrutacji i zatrudniania pracowników ze Wschodu. Temat ten, ze względu na duże zapotrzebowanie na pracowników zza wschodniej granicy w firmach w Polsce oraz często zmieniające się prawo, bardzo interesuje przedsiębiorców.
Pierwsze spotkanie, które odbyło się 6 kwietnia w siedzibie CCIFP, poprowadził Andrzej Trela, Prezes Zarządu spółki Go West & Co. specjalizującej się w rekrutacji pracowników ze Wschodu i ich oddelegowywaniu do pracy w firmach w Polsce. W czasie prezentacji, po której wywiązała się ożywiona dyskusja, ekspert poruszył zagadnienia związane z aspektem kulturowym, prawnym, administracyjnym oraz rekrutacyjnym zatrudniania pracowników ze Wschodu.

Drugie spotkanie, które odbyło się 30 maja, również poprowadził Andrzej Trela. Ekspert Go West & Co. skupił się na przedstawieniu kwestii związanych z dotarciem do pracowników ze Wschodu oraz ich rekrutacją. Pozostałe prezentacje poprowadzili eksperci z kancelarii prawnej Raczkowski Paruch oraz firmy Schneider Group. Ich wystąpienia dotyczyły aktualnych przepisów dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia obcokrajowców oraz planowanych zmian w prawie, a także obszaru formalno-administracyjnego związanego z zatrudnianiem pracowników ze Wschodu.

Oba spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem przedstawicieli firm członkowskich, zrzeszonych w CCIFP.